Augstākā tiesa kopš šī gada jūnija īsteno projektu „Augstākās tiesas kā tiesību sistēmu efektivitātes garants Eiropas Savienībā”. Projektu finansē Eiropas Komisijas Tieslietu ģenerāldirektorāts.

Projekta galvenie mērķi ir palielināt Augstākās tiesas administratīvo kapacitāti, uzlabot darba organizāciju tiesā, palielināt tiesas darba caurspīdīgumu un vairot cilvēku uzticību tiesas darbam.

Projekta laikā tiks analizēta Eiropas Savienības Augstāko tiesu darbība četrās jomās: Augstāko tiesu zinātniski analītisko nodaļu darbība, vispārējā tiesas darba organizācija ar mērķi paātrināt lietu izskatīšanas termiņus, komunikācija ar sabiedrību, Tieslietu padomju darbība.

Projekta laikā tiks apkopota Eiropas Savienības valstu Augstāko tiesu labā prakse un izdota Rokasgrāmata Augstāko tiesu darba organizācijā. Projekta laikā notiks vairākas mācību vizītes – Augstākās tiesas darbiniekiem būs iespēja apmeklēt un iegūt jaunu pieredzi Lietuvas, Spānijas un Ungārijas Augstākajās tiesās, kā arī Eiropas Savienības Tiesā Luksemburgā. Projekts noslēgsies ar starptautisku konferenci Rīgā 2017. gada aprīlī, kurā tiks prezentēti un apspriesti projekta rezultāti.

Projektu vada Latvijas Republikas Augstākā tiesa, tajā piedalās Lietuvas, Spānijas un Ungārijas Augstākās tiesas, kā arī Antverpenes (Beļģija) un Ļubļanas (Slovēnija) Universitātes.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļa

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211

 

Projektu finansē Eiropas Komisija

Šis dokuments neatspoguļo Eiropas Komisijas viedokli. Tajā paustais viedoklis un interpretācijas atspoguļo tikai tās autoru uzskatus. Eiropas Komisija nenes nekādu atbildību par šīs informācijas tālāku izmantošanu.