Senāta 95.gadadienas svinīgajā sēdē 19.decembrī senatore profesore Jautrīte Briede, pārstāvot Latvijas Universitātes Juridisko fakultāti, pasniedza Augstākajai tiesai Papiniāna balvu – par ilggadēju un ciešu sadarbību juridiskās kultūras un izglītības attīstībā un nostiprināšanā, Juridiskās fakultātes vārda popularizēšanā sabiedrībā, kā arī sakarā ar Latvijas Senāta 95.gadadienu.

Papiniāna balva ir jauns, tikai 2013.gada decembrī nodibināts, LU Juridiskās fakultātes apbalvojums, un Augstākā tiesa ir pirmais fakultātes sadarbības partneris, kam piešķirta balva.

Juridiskās fakultātes domes apstiprinātais nolikums paredz, ka Papiniāna balvu var piešķirt fakultātes mācībspēkiem par izcilu personisko ieguldījumu Latvijas tiesību zinātnes attīstībā, studentu profesionālā izaugsmē un fakultātes tradīciju nostiprināšanā; fakultātes absolventiem par būtisku ieguldījumu Latvijas tiesību zinātnē un praksē un fakultātes vārda popularizēšanu Latvijā un ārvalstīs un fakultātes atbalstītājiem un sadarbības partneriem par Latvijas tiesību zinātnei vērtīgu sadarbību ar fakultāti.

Papiniāna balva ir tēlnieka Edvīna Krūmiņa veidots Papiniāna (Papiniano) tēls. Līdz ar Papiniāna tēlu tiek piešķirts Papiniāna balvas ieguvēja raksts, kurā norādīti balvas ieguvēja nopelni Fakultātes labā.

Emīlijs Papiniāns (140-212), kura vārdā nosaukta Juridiskās fakultātes balva, bijis ne vien ievērojamākais Senās Romas jurists, bet arī morālā ziņā izcila personība. Papiniāna atzinumiem un konsultācijām bijis obligāts spēks. Viņa milzīgā autoritāte bijis arī cēlonis viņa nāvei. Romas valdnieks Karakalla bija nogalinājis savu brāli Gedu – varbūtējo troņa pretendentu. Lai pierādītu tautai, ka tas bijis nepieciešams Romas valsts interesēs, Karakalla uzdevis Papiniānam viņa rīcību attaisnot. Papiniāns ir sapratis stāvokļa nopietnību: ja viņš valdnieku aizstāvēs, ies bojā viņa jurista slava, zudīs autoritāte, jurista gods. Bet, ja nepieņems valdnieka priekšlikumu, viņa dzīvībai draudēs briesmas. Papiniāns Karakallam esot atbildējis: „Slepkavību vieglāk izdarīt, nekā to attaisnot!” Karakalla licis Papiniānam nocirst galvu.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211