Ņemot vērā valstī pastiprinātos drošības pasākumus Covid-19 infekcijas ierobežošanai, Augstākā tiesa līdz 11.janvārim pilnībā pārtrauc apmeklētāju pieņemšanu. Arī dokumentus klātienē nepieņems.

Dokumentus var iesniegt e-pastā at@at.gov.lv vai nosūtīt pa pastu – Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1511, vai iesniegt elektroniski, izmantojot vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā www.latvija.lv izveidotu kontu jeb pastkastīti (e-adresi)

Iesniegumu, informācijas pieprasījumu vai pieteikumu  var arī atstāt pastkastītē tiesas vestibilā.

Iepazīšanās ar lietām šobrīd klātienē netiek nodrošināta. Lietu dalībnieki var sekot savas lietas virzībai portālā manas.tiesas.lv.

Mutvārdu tiesas sēdes laikā līdz 11.janvārim netiek plānotas. Lietas tiek izskatītas rakstveida procesā.

Ievērojot Ministru kabineta noteikumos noteiktās prasības, tiesas darbinieki šajā laikā iespējami maksimāli strādā attālināti. Līdz ar to ērtākais veids, kā sazināties ar Augstākās tiesas darbiniekiem, ir rakstīt e-pastu.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211