Piektdien, 26.februārī, Augstākās tiesas plēnums jeb tiesnešu kopsapulce izvērtēs Augstākās tiesas darbu 2015.gadā.

Struktūrvienību darbu analizēs to vadītāji – Civillietu departamenta priekšsēdētāja Edīte Vernuša, Krimināllietu departamenta priekšsēdētājs Pēteris Dzalbe, Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāja Veronika Krūmiņa, Civillietu tiesu palātas priekšsēdētāja Ineta Ozola, Administrācijas vadītāja Sandra Lapiņa.

Par Augstākās tiesas darbu judikatūras jomā ziņos bijušais Judikatūras nodaļas vadītājs Pāvels Gruziņš, savukārt jaunās Judikatūras un zinātniski analītiskās nodaļas vadītāja Anita Zikmane iezīmēs turpmākā darba virzienus.

Plēnums uzklausīs arī ziņojumu par Disciplinārtiesas darba aktualitātēm, ko sniegs Disciplinārtiesas priekšsēdētājs Aigars Strupišs.

Aizvadītā gada izvērtējuma noslēgumā Augstākās tiesas priekšsēdētāja Ivara Bičkoviča kopsavilkums par Augstākās tiesas darbu 2015.gadā un uzdevumiem 2016.gadā.

Augstākās tiesas plēnumā piedalīties aicināts ģenerālprokurors Ēriks Kalnmeiers un tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs.

 

Plēnums sāksies plkst.9.30 Augstākās tiesas 146.zālē. Plēnuma sēdes ir atklātas, mediju pārstāvji aicināti būt klāt Augstākās tiesas tiesnešu kopsapulcē. Caurlaides žurnālistiem jāpiesaka Komunikācijas nodaļā, tālrunis 67020396, 28652211.

 

 Ar detalizētu statistikas pārskatu par tiesu lietu izskatīšanu Augstākajā tiesā 2015.gadā var iepazīties tiesas interneta mājaslapā www.at.gov.lv sadaļā Tiesvedība/ Statistika/2015

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211