Pirmdien, 21. septembrī, Augstākā tiesa rīkoja vebināru par tiesas darba organizēšanu pandēmijas laikā. Vebinārā piedalījās vairāk nekā 90 tiesneši no visu līmeņu Ukrainas tiesām. Pasākums tika rīkots projekta “E-risinājumu pielietošana tiesas darba un procesu pārvaldē Ukrainā COVID-19 krīzes laikā” ietvaros sadarbībā ar Tiesu administrāciju, Ukrainas Augstāko tiesu un Ukrainas Valsts tiesu administrāciju.

Vebinārā par Latvijas pieredzi stāstīja Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāja Veronika Krūmiņa, senatore Jautrīte Briede, Judikatūras un zinātniski analītiskās nodaļas vadītāja Anita Zikmane. Veronika Krūmiņa Ukrainas kolēģiem stāstīja par Administratīvo lietu departamenta darba organizāciju pandēmijas laikā, attālināto tiesas sēžu un darba sanāksmju organizēšanas īpatnībām, elektroniskā paraksta lietošanu un citiem jautājumiem. Senatore Jautrīte Briede prezentēja Augstākās tiesas praksi ar COVID-19 saistītā tiesiskā regulējuma jautājumos, kā arī informāciju par Lietuvas un Igaunijas tiesu pieredzi darba organizācijā pandēmijas laikā. Savukārt Anita Zikmane sniedza ieskatu par pandēmijas laika vispārējo tiesisko regulējumu Latvijā, kā arī Latvijas pieredzi cilvēktiesību nodrošināšanā kriminālprocesos COVID-19 krīzes laikā. Vebināra dalībnieki arī atbildēja uz Ukrainas kolēģu jautājumiem, piemēram, par darba laika organizācijas izmaiņām, attālināto tiesas sēžu organizēšanā izmantotajām tehnoloģijām, attālinātu tiesas sēžu dalībnieku identificēšanu, dažādu aizsarglīdzekļu izmantošanu tiesās.

Kā ziņots, Augstākā tiesa uzsākusi īstenot projektu “E-risinājumu pielietošana tiesas darba un procesu pārvaldē Ukrainā COVID-19 krīzes laikā”. Augstākās tiesas Administrācijas un Tiesu administrācijas kopīgi veidotais projekta pieteikums ir guvis atbalstu Ārlietu ministrijas Attīstības sadarbības grantu projektu konkursā. Projekta mērķis ir dalīties pieredzē ar Ukrainas Augstākās tiesas un Ukrainas Valsts tiesu administrācijas kolēģiem e-risinājumu pielietošanas pieredzē tiesu darba un procesu pārvaldē COVID-19 krīzes laikā, īpaši izceļot tādas tēmas kā e-vēlēšanu rīkošana, darba laika uzskaite un tiesas darba organizēšana krīzes apstākļos.

Projekts saņēmis Ārlietu ministrijas finansējumu 2020.gadā no attīstības sadarbības budžeta.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas projektu vadītājs Jānis Supe

E-pasts:janis.supe@at.gov.lv