30. septembrī, Valsts pārvaldes atvērto durvju dienā, arī Augstākajā tiesā gandrīz 30 studenti un individuāli apmeklētāji iepazinās ar Augstākās tiesas darbu. Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs pauda gandarījumu par viesu interesei un pastāstīja klātesošajiem par tiesu sistēmu kopumā, Augstākās tiesas funkcijām un ikdienas darbu.

Apmeklētāji noskatījās videofilmu „Latvijas Senātam – 95. Vakar un šodien”. Tāpat viesi izstaigāja vēsturiskās Tiesu pils gaiteņus, apskatīja tiesas zāles, tostarp vēsturisko Senāta zāli ar uzrakstu „Viens likums, viena taisnība visiem” un Ministru kabineta vestibilā esošo Kārļa Zemdegas skulptūru „Taisnība”.

Ekskursijas gaitā jautājumu loks bija visdažādākais – jurisprudenci studējošie jautāja par prasmēm, kas nepieciešamas tiesneša darbā, par to, kā kļūt par tiesnesi, par prakses iespējām Augstākajā tiesā, par iespējām kā klausītājam apmeklēt tiesas sēdes. Noslēgumā Atvērto durvju dienas dalībnieki atzina, ka bija ļoti vērtīgi redzēt tiesas darbu „no iekšpuses”, jo ikdienā ar to ne visi saskaras.

 

Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv