Grāmata „Tiesu prakses apkopojums darba tiesībās”, ko 18. janvārī atklāja Latvijas Brīvo arodbiedrību savienībā (LBAS), ir savdabīgs izdevums – vienkopus atrodams gan vēsturiskais atskats starpkaru Latvijas Senāta Civillietu departamenta praksē darba tiesībās, gan pēdējo gadu Augstākās tiesas Senāta prakse Darba likuma un citu likumu normu secībā.

Grāmatas autore ir Augstākās tiesas Judikatūras nodaļas konsultante Zinaīda Indrūna.

LBAS priekšsēdētājs Pēteris Krīgers grāmatas atvēršanā norādīja, ka šī grāmata ir trešā „smagā” jeb vērtīgā grāmata darba tiesībās, ko izdevusi arodbiedrību savienība – LBAS iepriekš izdevusi grāmatas „Darba likums ar komentāriem” un „Eiropas Savienības tiesas prakse darba tiesībās”.

Savukārt LBAS jurists, darba tiesību konsultants Kaspars Rācenājs grāmatas atvēršanā norādīja, ka pagājušajā gadā kasācijas kārtībā pārsūdzēto darba lietu skaits bija 305 – trīs reizes lielāks nekā 2011. gadā, bet lielāko daļu – 64% – no šīm lietām Augstākā tiesa atteikusi ierosināt, bet 24% no pārsūdzētajiem spriedumiem Senāts atcēlis. Kā norādīja Rācenājs, izdotais Senāta prakses apkopojums palīdzēs sagatavot kvalitatīvākus pieteikumus kasācijas pārsūdzībai, kā arī vienveidot zemāku tiesu instanču spriedumus. Bez tam jurists uzsvēra Senāta judikatūras nozīmi ne tikai konkrētu tiesu lietu risināšanā, bet arī darba tiesību attīstībā. Senāta spriedumi palīdz izprast Darba tiesību normas, kā arī atsevišķos gadījumos tie ir pamats likuma grozījumu iesniegšanai. Kā piemēru viņš minēja tiesību normas par noilgumu kompensāciju izmaksai par neizmantoto atvaļinājumu un vidējās izpeļņas regulējumu.

Autore Zinaīda Indrūna norādīja uz tiesu nolēmumu publiskošanas nepieciešamību. Grāmatā „Tiesu prakses apkopojums darba tiesībās” izmantoti 295 Senāta nolēmumi un 403 judikatūras tēzes.

LBAS grāmatu „Tiesu prakses apkopojums darba tiesībās” izdevusi Eiropas Savienības Struktūrfondu programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” aktivitātes „Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu praktiska piemērošana nozarēs un uzņēmumos” ietvaros.

Grāmatu bez maksas var saņemt Latvijas Brīvo arodbiedrību savienībā, kā arī tā būs pieejama elektroniskā formātā LBAS mājaslapā www.lbas.lv

Grāmatu PDF formātā skatiet šeit.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211