Piektdien, 14.maijā Senāta Krimināllietu departamenta pārstāvji attālinātā Zoom sanāksmē tikās ar Kurzemes rajona tiesas tiesnešiem. Departamenta priekšsēdētāja Anita Poļakova, senatore Aija Branta un zinātniski analītiskie padomnieki Nora Zvejniece un Jānis Baumanis pauda savu skatījumu, un ar pirmās instances tiesas tiesnešiem diskutēja par problēmjautājumiem vienošanās procesa kārtībā skatāmās lietās un pārrunāja grozījumus Krimināllikumā.

Sarunā ar pirmās instances tiesnešiem analizēti iemesli, kādēļ kasācijas instances tiesa 2020. un 2021.gadā atcēlusi pirmās instances tiesu spriedumus, ar kuriem apstiprināta starp prokuroru un apsūdzēto noslēgtā vienošanos par vainas atzīšanu un sodu. Tie saistīti ar soda noteikšanu par vairākiem noziedzīgiem nodarījumiem, sodu saskaitīšanu un aizstāšanu, nosacītu notiesāšanu, Kriminālprocesa likuma normu piemērošanu, piespiedu ietekmēšanas līdzekļa noteikšanu juridiskajai personai, atsevišķos gadījumos – noziedzīgā nodarījuma kvalifikāciju.

Sanaksmē tika pievērsta arī uzmanība grozījumiem Krimināllikumā, kas stāsies spēkā 2022.gada 1.janvārī, apspriežot būtiskākās krimināltiesiskā regulējuma izmaiņas un identificējot iespējamo problemātiku, kas saistīta ar Krimināllikuma spēku laikā.

Sarunas laikā tika pārrunāti jautājumi par lietu attālinātu skatīšanu pandēmijas apstākļos.

Lai vienādotu tiesu praksi un uzlabotu tiesas spriešanas kvalitāti, Senāta Krimināllietu departamenta senatori un zinātniski analītiskie padomnieki šādas tikšanās rīko regulāri. Pērn Krimināllietu departamenta pārstāvji tikās ar Vidzemes rajona tiesas un Kurzemes apgabaltiesas tiesnešiem, pārrunājot aktuālos jautājumus Krimināllikuma un Kriminālprocesa likuma normu piemērošanā un interpretācijā.  

 

Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv