Tiesnesim 21.gadsimtā vairs nepietiek ar tiesneša formālo autoritāti, tiesnesim tā jāiegūst ar savām profesionālajām īpašībām un  dialogā  ar sabiedrību – Augstākās tiesas priekšsēdētājs Aigars Strupišs uzsver jaunajiem tiesnešiem  un tiesneša amata kandidātiem.

Augstākās tiesas priekšsēdētājs 18.septembrī Tiesnešu mācību centrā piedalījās sarunā “Tiesneša loma un izaicinājumi 21.gadsimtā”, daloties pārdomās par tiesību un sabiedrības attīstības tendencēm un to ietekmi uz tiesneša statusa, lomas un īpašību izmaiņām laika gaitā.

Priekšsēdētājs iezīmēja  tādas  sabiedrības  attīstības  tendences kā  tehnoloģiju attīstība, prasības pret valsti, informācijas aprites ātrums, sabiedrības izpratne par tiesībām un pienākumiem. Tas būtiski maina sabiedrības  skatījumu uz to, kādam ir jābūt tiesnesim.

No tiesneša sabiedrība 21.gadsimtā  sagaida godīgumu, drosmi, neatkarību, cieņu pret citiem, autoritāti un emocionālo inteliģenci. Šodien vairs nepietiek ar tiesneša  formālo autoritāti, bet  tiesnesim ir nepieciešams to iegūt ar savām profesionālajām īpašībām un  dialogā  ar sabiedrību.

Tas prasa no tiesneša nemitīgu  profesionālo īpašību attīstīšanu – tiesību sistēmas un juridiskās metodes pārzināšanu. Līdz ar ko tiesnesim jāpiemīt spējai mācīties,  jābūt stresa noturīgam un jāprot  kritiski domāt.

Jauno tiesnešu un tiesneša amata kandidātu mācības notika ESF projekta “Justīcija attīstībai” ietvaros.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211