Kopumā 70 dalībnieki 18.decembrī piedalījas Senāta Administratīvo lietu departamenta rīkotajā attālinātajā tikšanās ar Administratīvās rajona tiesas un Administratīvās apgabaltiesas tiesnešiem.

Tika apspriesti aktuālie administratīvā procesa jautājumi, kā arī diskutēts par atsevišķām sarežģītām problēmsituācijām.

Apspriesti arī atsevišķi jautājumi saistībā ar tiesas darbu ārkārtas situācijā. Tiesneši bija vienisprātis par to, ka procesuālās normas nav pašmērķīgas. Tās ir jāpiemēro, saprātīgi līdzsvarojot  procesa formālas prasības ar dzīves realitāti.

Senāta Administratīvo lietu departamenta tikšanās ar Administratīvās apgabaltiesas un Administratīvās rajona tiesas tiesnešiem notiek katru gadu. Tas tiek darīts tiesu prakses vienādošanas un tiesas spriešanas kvalitātes uzlabošanas nolūkā.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211