Augstākās tiesas (Senāta) Krimināllietu departaments 26.septembrī atstāja negrozītu Zemgales apgabaltiesas spriedumu, ar kuru apsūdzētais atzīts par vainīgu nelikumīgu ziņu vākšanā nolūkā nodot tās ārvalstij un sprāgstvielas glabāšanā. Senāts noraidīja apsūdzētās personas aizstāvja iesniegto kasācijas sūdzību. Ar Senāta lēmumu stājas spēkā Zemgales apgabaltiesas 2018.gada 18.decembra spriedumus, ar kuru apsūdzētajam galīgais sods noteikts brīvības atņemšana uz 3 gadiem un 2 mēnešiem un probācijas uzraudzība uz 2 gadiem. Senāta lēmums nav pārsūdzams.

Senāts lēmumā atzīst, ka Zemgales apgabaltiesa, iztiesājot krimināllietu, nav pieļāvusi Krimināllikuma vai Kriminālprocesa likuma pārkāpumus, un arī apsūdzētā aizstāvja kasācijas sūdzībā nav izklāstīti tādi argumenti, kas varētu būt par pamatu apelācijas instances tiesas nolēmuma atcelšanai. Senāts atzīst, ka apelācijas instances tiesas spriedums atbilst prasībām, kādas izvirzītas apelācijas instances tiesas nolēmuma saturam, un spriedumā sniegtais pierādījumu novērtējums atbilst Kriminālprocesa likumā noteiktajiem kritērijiem.

Apsūdzībā norādīts, ka apsūdzētais, būdams AS «Latvijas dzelzceļš» (LDz) darbinieks, nodarbojies ar neizpaužamu ziņu un komercnoslēpumu nelikumīgu vākšanu, pēc kā iegūto informāciju nodevis ārvalstīs esošai kontaktpersonai. Apsūdzībā arī norādīts, ka apsūdzētais bija iegādājies un savā darba vietā nelikumīgi glabāja rūpnieciski izgatavotu rokas granātu sprādziena imitācijas uzspridzinātāja imitācijas daļu. 

 

Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv