Lai stiprinātu Senāta Administratīvo lietu departamenta kapacitāti un samazinātu neizskatīto lietu uzkrājumu, Tieslietu padome nolēma uz diviem gadiem palielināt departamenta senatoru skaitu par diviem tiesnešiem, attiecīgi samazinot tiesnešu skaitu Administratīvajā apgabaltiesā.

Tieslietu padome izteiks priekšlikumu Saeimai par tiesnešu kopskaita noteikšanu no 2021.gada 1.janvāra līdz 2022.gada 31.decembrim – Senātā 38 tiesneši, bet apgabaltiesās 139, tai skaitā Administratīvajā apgabaltiesā 20 tiesneši.

Līdz ar tiesnešu skaita palielināšanu Senāta Administratīvo lietu departamentam uz laiku tiek nodotas arī divas tiesnešu palīgu vietas.

Ministru kabinets paudis atbalstu papildu nepieciešamā finansējuma starpības piešķiršanai Augstākajai tiesai nākamā gada budžetā.

Palielināt tiesnešu skaitu Senāta Administratīvo lietu departamentā nepieciešams, ņemot vērā Augstākajā tiesā saņemto un izskatīto lietu skaitu, kā arī senatoru slodzes rādītājus. Pēdējo divu gadu laikā būtiski palielinājies Administratīvo lietu departamenta tiesvedībā esošo lietu skaits, palielinājies arī neizskatīto lietu atlikums. Viens no iemesliem tam un līdz ar to arī ilgam lietu izskatīšanas termiņam Administratīvo lietu departamentā ir tiesnešu skaita palielināšana apelācijas instancē, nevērtējot, kā tas ietekmēs lietu izskatīšanu kasācijas instancē. Izveidojusies situācija, kad apelācijas instances tiesa gan saņem, gan izskata būtiski mazāk lietu uz vienu tiesnesi nekā kasācijas instance (2019.gadā Administratīvās apgabaltiesas tiesnesis vidēji saņēma 54 lietas, izskatīja 51, savukārt Administratīvo lietu departamenta senators saņēma 84 lietas, izskatīja 86). Tiesu informatīvās sistēmas dati liecina, ka arī tuvākajā laikā tiesnešu noslodzes atšķirība nemainīsies.

Augstākās tiesas priekšsēdētājs Aigars Strupišs norāda, ka divas papildu senatora vietas ļaus būtiski samazināt lietu atlikumu Administratīvo lietu departamentā un līdz ar to arī samazinās risku atlīdzinājuma prasījumiem Eiropas Cilvēktiesību tiesā par ilgu tiesvedību. “Tiesnešu skaita palielināšana uz laiku ir elastīgs instruments, kas ļautu laikus reaģēt un novērst noteiktā laika periodā izveidojušos lietu uzkrājumu. Tomēr jāsaprot, ka tas ir pagaidu risinājums, kurš izmantojams tikai sevišķas nepieciešamības gadījumā, vienlaikus novēršot cēloņus, kas pie šāda neizskatīto lietu uzkrājuma ir noveduši,” uzsver Augstākās tiesas priekšsēdētājs.

Lēmumus Tieslietu padome pieņēma rakstveida procesā 20.oktobrī

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211