Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas elektronisko vēlēšanu otrajā kārtā kolēģijā ievēlēta Zemgales apgabaltiesas tiesnese Marianna Terjuhana, kura šobrīd uz tiesneša vakances laiku tiesneša pienākumus pilda Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātā.

Vakar, kad notika vēlēšanu pirmā kārta, Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas locekļa vēlēšanas noslēdzās bez rezultāta, jo neviens no trīs izvirzītajiem kandidātiem neieguva e-konferencē piedalījušos tiesnešu balsu vairākumu. Otrajā vēlēšanu kārtā tiesneši balsoja par diviem kandidātiem, kas pirmajā kārtā bija guvuši visvairāk balsu.

Tiesnešu elektroniskajā konferencē otrajā vēlēšanu kārtā piedalījās 328 no 558 Latvijas tiesnešiem.

Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijā bija jāievēl apgabaltiesu civillietu tiesu kolēģiju pārstāvis, jo Latgales apgabaltiesas tiesnese Anna Biksiniece devusies pensijā.

Tiesnešu kvalifikācijas kolēģija ir tiesnešu pašpārvaldes institūcija, kura veic tiesnešu profesionālās darbības novērtēšanu. Kolēģijas sastāvā ir pa vienam pārstāvim no katra Augstākās tiesas departamenta, pa vienam pārstāvim no apgabaltiesu Civillietu un krimināllietu kolēģijas, viens Administratīvās apgabaltiesas tiesnesis, divi rajonu (pilsētu) tiesu tiesneši un viens zemesgrāmatu nodaļas tiesnesis.

Tiesnešu kvalifikācijas kolēģija locekļi tiek ievēlēti uz četriem gadiem.

 

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211