Pirmdien, 13.aprīlī, Tieslietu padomes sēdē tiks prezentēts Augstākās tiesas Judikatūras nodaļas veiktais apkopojums par tiesu praksi prasības nodrošināšanas lietās. Ņemot vērā Saeimas Juridiskās komisijas pagājušā gada rudenī aktualizēto jautājumu par tiesu praksi prasības nodrošinājuma piemērošanā, kā arī mediju un sabiedrības paaugstināto un nereti kritisko attieksmi pret šo prasību izskatīšanas procedūru un rezultātu tiesās, Tieslietu padome rosināja Augstākajai tiesai veikt tiesu prakses apkopojumu un problēmjautājumu identificēšanu prasības nodrošinājuma piemērošanā. Tieslietu padomes uzdevumā veiktais tiesu prakses apkopojums ir pabeigts un tā autori iepazīstinās ar svarīgākajiem secinājumiem.

Tieslietu padome arī atgriezīsies pie grozījumiem likumā „Par tiesu varu”, ar kuriem paredzēts noteikt kārtību, kā veidojama Augstākās tiesas tiesu palātu tiesnešu turpmākā karjera pēc tiesu palātu likvidācijas.

Juridiskā komisija izskatījusi jaunus darba grupas izstrādātos priekšlikumus par regulējumu attiecībā uz Krimināllietu tiesu palātas un Civillietu tiesu palātas tiesnešiem saistībā ar Augstākās tiesas tiesu palātu likvidāciju. Juridiskā komisija priekšlikumus akceptējusi, savukārt Augstākā tiesa norāda, ka plānotie grozījumi kaitēs Augstākās tiesas kā kasācijas instances kapacitātei un kvalitātei, tādējādi tie neatbilst arī sabiedrības interesēm uz kvalitatīvu un profesionālu tiesas spriešanu. Augstākā tiesa lūdz Tieslietu padomi vērts Juridiskās komisijas uzmanību uz Augstākās tiesas iebildumiem un priekšlikumiem.

 

Tieslietu padomes sēde notiks pirmdien, 13.aprīlī, Augstākās tiesas 461.zālē, sākums plkst.13.00.

Žurnālistiem caurlaides jāpiesaka Komunikācijas nodaļā, līdzi jābūt personu apliecinošam dokumentam – pasei vai ID kartei.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211