Tieslietu padome, 13.aprīļa sēdē izskatot Saeimas Juridiskās komisijas piedāvāto normatīvo regulējumu pēc tiesu palātu likvidācijas uz Augstākās tiesas attiecīgu departamentu nepārcelto tiesnešu karjeras risinājumam, nepiekrita, ka departamentos nepārceltajiem tiesnešiem būtu uzdodams pildīt tiesnešu amata pienākumus citā apelācijas instances tiesā, saglabājot Augstākās tiesas tiesneša statusu un dodot priekšrocību atgriezties Augstākajā tiesā, ja rodas vakanta tiesneša amata vieta departamentā.

Tieslietu padome norāda – pēc reformas pabeigšanas Augstākās tiesas tiesneša jēdziena saturs atbildīs kasācijas instances tiesneša amatam, bet tiesu palātas ir apelācijas instance. Vienlaikus Tieslietu padome piekrīt, ka tiesnešiem saglabājas sociālās garantijas, tostarp Augstākās tiesas tiesneša alga, kā tas ir arī līdz šim.

Tieslietu padome piekrīt, ka šiem tiesnešiem varētu būt piešķirtas priekšrocības amata ieņemšanai departamentā salīdzinājumā ar citiem līdzvērtīgiem kandidātiem, taču šādas priekšrocības būtu saglabājamas noteiktu laiku, piemēram, trīs gadus.

Saeimas Juridiskās komisijas sagatavotajā likumprojektā paredzēts, ka par bijušo tiesu palātu tiesnešu pārcelšanu departamentā lemj Tiesnešu kvalifikācijas kolēģija un Tieslietu padome, izslēdzot Augstākās tiesas departamentu tiesnešu iesaisti izvērtējuma procesā. Turpretī Tieslietu padome uzskata, ka kandidāta izvēles procesā saglabājama Augstākās tiesas attiecīgā departamenta iesaiste, neuzliekot Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijai lemt pēc būtības par piemērotāko kandidātu.

Visbeidzot – Tieslietu padome uzskata, ka tiesu palātas tiesnesim būtu saglabājama iespēja izvēlēties tiesu instanci, kurā viņš vēlas turpināt pildīt amata pienākumus – apgabaltiesā vai rajona (pilsētas) tiesā.

Tieslietu padomes viedoklis tiks nosūtīts Saeimas Juridiskajai komisijai.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211