Par Kurzemes rajona tiesas priekšsēdētāju Tieslietu padome iecēla šīs tiesas tiesnesi Aiju Āvu. Priekšsēdētāja amatā iecelta uz pieciem gadiem.

Aija Āva tiesneša amatā ir 12 gadus. Bijusi Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesas tiesnese un tiesas priekšsēdētāja, Liepājas tiesas, pēc tiesu reorganizācijas – Kurzemes rajona tiesas tiesnese. 2018.gadā iecelta par Kurzemes rajona tiesas priekšsēdētāja vietnieci.

2019.gadā Aija Āva ievēlēta Tieslietu padomes sastāvā.

Lēmumus Tieslietu padome pieņēma rakstveida procesā 26.oktobrī. Informāciju par visiem lēmumiem skatiet šeit

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211