Pirmdien, 28.septembrī, Tiesu pils Sarkanajā zālē notiks Tieslietu padomes darbības pirmajiem 10 gadiem veltīta svinīgā sēde.

Svinīgo sēdi atklās un uzrunu teiks Tieslietu padomes priekšsēdētājs Aigars Strupišs.

Ar savu klātbūtni un uzrunu svinīgo sanāksmi pagodinās Valsts prezidents Egils Levits.

Piedalīties sēdē aicināti tagadējās Tieslietu padomes locekļi, tiesneši, kas bijuši Tieslietu padomes sastāvā 10 gadu laikā, amatpersonas, kas Tieslietu padomes darbā piedalās ar padomdevēja tiesībām, tiesnešu pašpārvaldes institūciju vadītāji.

Svinīgās sēdes sākums plkst.10.00.

Medijiem, kas vēlas atspoguļot Tieslietu padomes svinīgo sēdi, pieteikties Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļā – tālrunis 28652211, 67020396, e-pasts rasma.zvejniece@at.gov.lv. Iespēju robežās tiks nodrošināta mediju klātbūtne vai arī tiks nosūtīta tiešraides saite. Pieteikties Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļā līdz pirmdienai, 28.septembrim, plkst. 9.00.

Svinīgās sēdes tiešraides saite

 

Tieslietu padome ir koleģiāla institūcija, kas piedalās tiesu sistēmas politikas un stratēģijas izstrādē, kā arī tiesu sistēmas darba organizācijas pilnveidošanā. Tieslietu padomes izveidošanas mērķis ir līdzsvarot attiecības starp izpildvaru, tiesu varu un likumdevēja varu, nosakot tai nozīmīgu lomu jautājumos, kas skar tiesu sistēmu. 

Tieslietu padome izveidota ar 2010.gada 3.jūnija grozījumiem likumā “Par tiesu varu”. Uz pirmo sēdi jaunā Tieslietu padome sanāca 2010.gada 4.oktobrī.

 

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211