Tieslietu padome papildināja iepriekš apstiprinātās Vadlīnijas tiesvedībā pieņemtas lietas nodošanai citai tiesai lietas ātrākai izskatīšanai, paredzot videokonferences organizēšanu, ja lietas dalībnieks lūdz iespēju piedalīties lietas iztiesāšanā, izmantojot videokonferenci.  

Tāpat vadlīnijas papildinātas ar nosacījumu, ka, izvēloties tiesu, kurai nodot lietu, kuras piekritība noteikta saskaņā ar Civilprocesa likuma 28. vai 29.pantu,  iespēju robežās jāņem vērā prasītāja – fiziskas personas – rakstveida lūgumā norādītie apstākļi par prasītāja iespējām piedalīties lietas iztiesāšanā, ja lieta tiktu nodota izskatīšanai citā pilsētā vai citā tiesu apgabalā esošā tiesā.

Lēmumu Tieslietu padome pieņēma 8.jūnija sēdē. Informāciju par visiem sēdē skatītajiem jautājumiem skatiet šeit

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211