Šodien, 8.jūnijā, pieredzes apmaiņas vizītē Augstākajā tiesā viesojās Maķedonijas Tieslietu ministrijas un Ministra biroja pārstāvji. Tikšanās laikā Maķedonijas pārstāvji uzzināja plašāku informāciju par Augstākas tiesas darba organizāciju, kā arī Tieslietu padomes darbu un aktualitātēm.

Īpašu interesi Maķedonijas pārstāvji izrādīja par jautājumiem, kas skar tiesnešu atlasi un novērtēšanu, kā arī kvalifikācijas prasībām. Prezentācijā par Tieslietu padomes jautājumiem viesi augstu novērtēja informāciju par praktisko Tieslietu padomes sēžu organizāciju (tiešraides, kas pieejamas visiem Latvijas tiesnešiem), kā arī par finansējumu (administratīvā kapacitāte, piemaksas tiesnešiem).

Sanāksmi vadīja Anita Zikmane, Judikatūras un zinātniski analītiskās nodaļas vadītāja, un Dace Šulmane, padomniece Tieslietu padomes jautājumos.

Maķedonijas pārstāvju trīs dienu vizīte Latvijā norisinās Pirmspievienošanās palīdzības instrumenta finansētā Twinning projekta „Tiesiskuma stiprināšana” ietvaros.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Judikatūras un zinātniski analītiskā nodaļa