Tiesneša amata kandidāti un jaunie tiesneši, kas mācās Latvijas Tiesnešu mācību centra jauno tiesnešu kursā, 23.septembrī tikās ar Augstākās tiesas priekšsēdēdētāju Ivaru Bičkoviču un iepazinās ar Augstākās tiesas un Latvijas tiesu sistēmas vēsturi.

Augstākās tiesas priekšsēdētājs, tiekoties ar jaunajiem tiesnešiem,  pārrunāja aktualitātes, kas saistītas ar tiesu sistēmas reformām – pāreju uz tīro trīspakāpju instanču tiesu sistēmu, kas paplašina pirmās instances tiesnešu kompetenci un atbildību, kā arī tiesu namu koncepciju, kas dos iespēju plašāk izmantot tiesnešu specializāciju. Savukārt kā Tieslietu padomes priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs dalījās redzējumā par Tieslietu padomes līdzšinējo darbību un iespējamo padomes funkciju un lomas paplašināšanu.

Kā rokasgrāmatu, sākot tiesneša darba gaitas, Tieslietu padomes priekšsēdētājs jaunajiem tiesnešiem dāvināja Tiesnešu ētikas komisijas atziņu krājumu un atgādināja par tiesneša amata uzliktajiem ētikas standartiem ne tikai tiesas spriešanā, bet arī sadzīvē ārpus tiesas nama. Ivars Bičkovičs jaunajiem kolēģiem vēlēja ne tikai izprast un ievērot šos standartus, bet arī būt aktīviem, gan diskutējot par problēmām, kas aktuālas tiesnešiem, gan iesaistoties tiesnešu pašpārvaldes institūciju un profesionālo organizāciju darbā.

Savukārt Komunikācijas nodaļa jauno tiesnešu uzmanību vērsa Augstākās tiesas mājaslapā pieejamajai informācijai un materiāliem, kas varētu noderēt tiesnešu darbā. Piemēram, Augstākās tiesas judikatūras dažādie klasifikatori, Eiropas Cilvēktiesību tiesas latviski tulkoto nolēmumu datubāze, Tieslietu padomes informācija.

Jaunie tiesneši noskatījās dokumentālo videofilmu par Latvijas Senāta vēsturi, iepazinās ar izstādi “Temīdas balvai – 10”, kā arī apmeklēja Augstākās tiesas muzeju.

Latvijas Tiesnešu mācību centrs tiesnešu amata kandidātiem un jaunajiem tiesnešiem no Liepājas, Cēsu, Aizkraukles, Rīgas rajona un Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesām organizējis mācību kursu, kurā tiek stiprinātas tiesnešu juridiskās zināšanas un attīstītas tiesneša amatam nepieciešamās prasmes. Tā ietvaros nodarbības vada arī vairāki Augstākās tiesas tiesneši un speciālisti. Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāja Veronika Krūmiņa vadīja praktiskas nodarbības tiesas procesa vadībā un lekciju par nolēmumu rakstīšanu un juridisko valodu, savukārt Judikatūras un zinātniski analītiskās nodaļas vadītāja Anita Zikmane mācīja Eiropas Savienības Tiesas spriedumu meklēšanu dažādās datubāzēs.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211