Otrdien, 4.oktobrī, Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē svinīgi prezentēta grāmata „Eiropas Savienības tiesības II daļa. Materiālās tiesības”, kuras viens no līdzautoriem ir Augstākās tiesas Judikatūras un zinātniski analītiskās nodaļas zinātniski analītiskais padomnieks Aleksandrs Potaičuks.

Grāmatas atvēršanas pasākumu atklāja grāmatas zinātniskais redaktors asociētais viesprofesors Dr.iur. Kristofs Šēve (Christoph Schewe). Ar priekšlasījumu „Eiropas Savienības tiesību nozīme krīzes laikos” uzstājās grāmatas priekšvārda autors profesors Dr. Egils Levits.

Grāmata „Eiropas Savienības tiesības II daļa. ES Materiālās tiesības” tapusi Baltijas-Vācijas Augstskolu biroja projekta ietvaros un ir 2014.gadā izdotās grāmatas “Eiropas Savienības tiesības. I daļa. Institucionālās tiesības” turpinājums. Abas grāmatas kopā veido visaptverošu pārskatu par Eiropas Savienības tiesībām.

Grāmata būs noderīga gan studentiem Eiropas Savienības tiesību apgūšanas procesā, gan arī ierēdņiem – Eiropas Savienības tiesību piemērotājiem.

Grāmatas autoru vidū ir Latvijas Universitātes asociētais profesors Artūrs Kučs, asociētā profesore Kristīne Dupate un docents Arnis Buka, doktorante Lolita Bērziņa, kā arī absolventi Aleksandrs Potaičuks, Anrijs Šimkus, Elza Jugāne, Ģirts Strazdiņš, Gunta Bambāne, Kaspars Gailītis, Kristīne Markus, Māris Butāns, Vija Kalniņa un Zane Akermane.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211