16.martā Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs pieņēma zvērinātas tiesu izpildītājas Evitas Eisteres zvērestu.

Ar tieslietu ministra rīkojumu zvērinātu tiesu izpildītāja Evita Eistere iecelta zvērināta tiesu izpildītāja amatā Rīgas apgabaltiesas 62.iecirknī.

Zvērināti tiesu izpildītāji ir tiesu sistēmai piederīgas personas, kuras pastāv pie apgabaltiesām un pilda tām likumos noteiktos pienākumus. Saskaņā ar Tiesu izpildītāju likuma 29.pantu zvērināts tiesu izpildītājs iekļaujams zvērinātu tiesu izpildītāju sarakstā un var sākt pildīt amata pienākumus tikai pēc tam, kad ir apdrošinājis profesionālās darbības risku un devis Augstākās tiesas priekšsēdētājam zvērestu.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211