19.decembrī Augstākajā tiesā notiks svinīga sēde, veltīta augstākās tiesu instances – Latvijas Senāta – 95.gadadienai.

Uz svinīgo sēdi aicināts Valsts prezidents, Saeimas priekšsēdētāja, Tieslietu padomes locekļi, Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes dekāne, Latvijas Senāta senatoru tuvinieki, bijušie Augstākās tiesas senatori un tiesneši, tagadējie senatori, tiesneši un darbinieki.

Klātesošos uzrunās Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs un tieslietu ministrs Jānis Bordāns, Latvijas Senāta senatora Pētera Stērstes dzimtas pārstāve Anna Žīgure, bijušie Augstākās tiesas priekšsēdētāji Gvido Zemrībo un Andris Guļāns, kā arī Augstākās tiesas Senāta departamentu priekšsēdētāji Zigmants Gencs, Pēteris Dzalbe un Veronika Krūmiņa.

Paredzēta dokumentālās filmas „Latvijas Senātam – 95. Vakar un šodien” pirmizrāde.

1918.gada 6.decembrī jaunizveidotās Latvijas Republikas Tautas padome pieņēma „Pagaidu nolikumu par Latvijas tiesām un tiesāšanās kārtību”, kas par kasācijas instanci visās lietās noteica Latvijas Senātu. Jau nākamajā dienā Pagaidu valdība iecēla pirmos divus senatorus, 19.decembrī amatā iecelti vēl pieci senatori, un šī diena tiek uzskatīta par Latvijas Senāta dibināšanas dienu.

1940.gadā padomju vara Latvijas Senātu likvidēja. Senatori mira Gulaga nometnēs vai devās trimdā.

Pēc 50 gadiem, atjaunojot Latvijas valsti, tika atjaunota arī tās tiesu sistēma un 1995.gadā Augstākās tiesas sastāvā izveidota kasācijas instance – Senāts.  

19.decembrī Augstākā tiesa godina Latvijas Senāta 95.gadadienu. Diemžēl šī būs pēdējā Latvijas Senāta dzimšanas diena. Ar 2014.gada 1.janvāri kasācijas instance būs Augstākās tiesas trīs departamenti, bet Senāta vārds no tās nosaukuma tiek izdzēsts. To paredz grozījumi likumā „Par tiesu varu”. 

 

Mediju pārstāvjiem, kas vēlas atspoguļot Latvijas Senāta 95.gadadienai veltīto svinīgo sēdi, lūgums pieteikties Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļā, tālruņi 67020396, 28652211.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211