Lai paplašinātu studentu – topošo juristu – izpratni un interesi par Latvijas tiesu sistēmu un ļautu ieskatīties vienā no interesantākajām un vienlaikus smagākajām juridiskajām profesijām – tiesneša amatā, Augstākā tiesa turpina tradīciju un oktobrī - decembrī rīko Pirmkursnieku dienas Augstākajā tiesā.

Uz Augstāko tiesu aicinātas Juridisko fakultāšu un tiesību zinātņu programmu pirmo kursu studentu grupas - gan bakalauri, gan maģistri.

Studentiem būs iespēja tikties ar Augstākās tiesas priekšsēdētāju Ivaru Bičkoviču, kā arī doties ekskursijā pa Tiesu pili, ieskatīties tiesu zālēs un apmeklēt Augstākās tiesas muzeju.  

Studentu grupām jāpiesakās un tikšanās laiks jāsaskaņo Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļā. Telefons 67020396, 28652211, e-pasts baiba.kataja@at.gov.lv.

Pirmkursnieku dienas Augstākā tiesa organizē jau kopš 2009. gada. Atsaucība tām ir liela – ik gadu Augstāko tiesu apmeklē aptuveni 350–400 studenti no dažādām augstskolām un koledžām. Arī pēc Pirmkursnieku dienām studenti izmanto iespēju Augstākajā tiesā iegūt studiju procesā noderīgu informāciju un apmeklē tiesas sēdes.


Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre
Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv