8.septembrī Saeimā svinīgi atvērts izdevums “Latvijas Republikas Satversmes komentāri. II nodaļa “Saeima””, kas tapis Satversmes zinātnisko komentāru projekta ietvaros un ir astotā komentētā Satversmes nodaļa.

Šī izdevuma autoru kolektīvu veido 34 zinātnieki, mācībspēki un juristi. Starp tiem arī Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta senatore Anita Kovaļevska un zinātniski analītiskā padomniece Dita Plepa.

Anita Kovaļevska komentējusi Satversmes 8. un 9.pantu. Savukārt Dita Plepa 12. un 13.pantu un sadarbībā ar Anitu Rodiņu un Inu Kļaviņu Satversmes 18.pantu.

Satversmes komentāri ir zinātnisks skaidrojums par Satversmi, tās astoņām nodaļām un pantiem. Līdz ar šī sējuma izdošanu ir pabeigts 12 gadus ilgs darbs Satversmes komentāru zinātniskā projekta vadītāja Ringolda Baloža vadībā, kas rezultējies sešos apjomīgos sējumos. Komentāru rakstīšanā kopumā iesaistījušies vairāk nekā simts labāko valsts zinātnieku un lietpratēju, starp kuriem arī senatori Jautrīte Briede, Anita Kovaļevska, Veronika Krūmiņa, Jānis Neimanis, Kaspars Balodis, Ieva Višķere.

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211