Jaunumi

28. oktobris, 2020.

Senāts aicina pusgada pieredzes apmaiņā pirmās un otrās instances tiesnešus

Senāts izsludinājis iespēju rajona (pilsētu) tiesu, administratīvās rajona tiesas un apgabaltiesu tiesnešiem pieteikties pieredzes apmaiņā Administratīvo lietu departamentā, Civillietu departamentā vai Krimināllietu departamentā. Plānotais pieredzes apmaiņas norises laiks ir no 2021.gada 4.janvāra līdz 2.jūlijam.

Notikumu arhīvs

Judikatūras jaunumi

Pievienots: 30. oktobris, 2020.

2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-[G]/2020

Slepkavība mantkārīgā nolūkā

Pievienots: 20. oktobris, 2020.

29.07.2020. Civillietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKC-988/2020

Kriminālprocesā un administratīvo pārkāpumu lietvedībā nodarītā kaitējuma atlīdzināšanas prasījumu pakļautība administratīvajām tiesām

Pievienots: 20. oktobris, 2020.

24.05.2018. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-107/2018

Darījuma būtība kā izšķirošais kritērijs, lai atzītu mikrouzņēmuma nodokļa maksātāja sniegto pakalpojumu par darbaspēka nodrošināšanas pakalpojumu (personāla nomu)

Pievienots: 20. oktobris, 2020.

30.09.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-58/2020

Samērīguma principa ievērošana, nosakot sankcijas par nodokļa maksātāja pārkāpumiem

Visi judikatūras nolēmumi

Aktuālais foto

Augstākās tiesas priekšsēdētājs tiekas ar Saeimas priekšsēdētāju. 2020.gada 6.oktobris

Foto galerija

Atjaunotā Senāta 25 gadus atzīmē ar diskusiju par senatora personību. 2020.gada 2.oktobris

Foto galerija

Atklāj bijušo Augstākās tiesas priekšsēdētāju portretu galeriju. 2020.gada 2.oktobris

Foto galerija

Tieslietu padomes desmitgadei veltītajā svinīgajā sēdē piedalās Valsts prezidents. 2020.gada 28.septembris

Foto galerija

Tiekas Augstākās tiesas un Satversmes tiesas tiesneši. 2020.gada 25.septembris

Foto galerija

Augstākā tiesa Ukrainas kolēģiem stāsta par darbu pandēmijas laikā. 2020.gada 21.–22.septembris

Foto galerija

Par Senāta Civillietu departamenta priekšsēdētāju ievēl Normundu Salenieku. 2020.gada 11.septembris

Foto galerija

Tieslietu padomē ievēl senatori Dzintru Baltu. 2020.gada 11.septembris

Foto galerija

Aptaujā noskaidro iedzīvotāju domas par tiesiskumu Latvijā. 2020.gada 3.septembris

Foto galerija

Augstākā tiesa LAMPĀ aicina uz diskusiju par tiesiskumu. 2020.gada 3.septembris

Foto galerija

Senatores Veronika Krūmiņa un Jautrīte Briede saņem Triju zvaigžņu ordeņus, 2020.gada 21.augusts

Foto galerija

Augstākā tiesa pievienojas komunikācijai Twiterī. 2020.gada 16.jūlijs

Foto galerija

Augstākās tiesas priekšsēdētājs pieņem ģenerālprokurora zvērestu. 2020.gada 10.jūlijs

Foto galerija

Jaunumi

28. oktobris, 2020.

Senāts aicina pusgada pieredzes apmaiņā pirmās un otrās instances tiesnešus

Senāts izsludinājis iespēju rajona (pilsētu) tiesu, administratīvās rajona tiesas un apgabaltiesu tiesnešiem pieteikties pieredzes apmaiņā Administratīvo lietu departamentā, Civillietu departamentā vai Krimināllietu departamentā. Plānotais pieredzes apmaiņas norises laiks ir no 2021.gada 4.janvāra līdz 2.jūlijam.

Notikumu arhīvs

Judikatūras jaunumi

Pievienots: 30. oktobris, 2020.

2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-[G]/2020

Slepkavība mantkārīgā nolūkā

Pievienots: 20. oktobris, 2020.

05.10.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-1471/2020

Nepilngadīga jaunieša psihoemocionālā stāvokļa vērtējuma nozīme lietās par aizgādības tiesībām; Nepilngadīga jaunieša viedokļa vērtēšana lietās par aizgādības tiesībām; Aktuālās faktiskās situācijas novērtējums lietā par aizgādības tiesību atjaunošanu

Pievienots: 20. oktobris, 2020.

12.10.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-889/2020

Azartspēļu ierobežošana un Līguma par Eiropas Savienības darbību 56.pants

Pievienots: 20. oktobris, 2020.

09.10.2020. Administratīvo lietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKA-508/2020

Maksātnespējas administratoru eksāmena komisijas darbība

Visi judikatūras nolēmumi