Jaunumi

28. septembris, 2020.

Augstākās tiesas un Satversmes tiesas dialogs stiprina tiesu varu Latvijā

Tiesu atziņu izpratnē un tiesību tālākattīstībā nozīmīgs ir Satversmes tiesas un Augstākās tiesas dialogs ne vien caur spriedumiem, bet arī klātienes diskusijā – apliecinājums tam ir abu valsts augstāko tiesu tiesnešu tikšanās 25.septembrī. Šāda informācijas un viedokļu apmaiņa ar plašu tiesnešu pārstāvniecību notika pirmo reizi.

Notikumu arhīvs

Judikatūras jaunumi

Pievienots: 24. septembris, 2020.

10.09.2020. Administratīvo lietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKA-74/2020

Nepieciešamās pierādījumu īpašības, lai pierādījumu varētu izmantot

Pievienots: 24. septembris, 2020.

27.08.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-106/2020

Personas tiesības uz invaliditātes pensiju, ja tā ir strādājusi laikā, kad tiesiskais regulējums neparedzēja personu ar I vai II grupas invaliditāti sociālu apdrošināšanu invaliditātes riskam

Pievienots: 24. septembris, 2020.

27.08.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-215/2020

Periods, par kuru ārstniecības iestādes ārsts var izsniegt darbnespējas lapu

Pievienots: 24. septembris, 2020.

14.07.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-243/2020

Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta īstenošana; Valsts rīcības brīvība, izlemjot kāda veida projektiem piešķirt klimata pārmaiņu finanšu instrumenta līdzekļus; Aizsargājamas tiesiskās paļāvības elements – iestādes izteikums, kas var radīt pamatotu paļāvību

Visi judikatūras nolēmumi

Aktuālais foto

Aptaujā noskaidro iedzīvotāju domas par tiesiskumu Latvijā. 2020.gada 3.septembris

Foto galerija

Augstākā tiesa LAMPĀ aicina uz diskusiju par tiesiskumu. 2020.gada 3.septembris

Foto galerija

Senatores Veronika Krūmiņa un Jautrīte Briede saņem Triju zvaigžņu ordeņus, 2020.gada 21.augusts

Foto galerija

Augstākā tiesa pievienojas komunikācijai Twiterī. 2020.gada 16.jūlijs

Foto galerija

Augstākās tiesas priekšsēdētājs pieņem ģenerālprokurora zvērestu. 2020.gada 10.jūlijs

Foto galerija

Skatāma izstāde par senatoru devumu juridiskās literatūras laukā. 2020.gada 8.jūlijs

Foto galerija

Augstākās tiesas priekšsēdētājs tiekas ar Ministru prezidentu. 2020.gada 2.jūlijs

Foto galerija

Valsts prezidents tiekas ar Augstākās tiesas priekšsēdētājiem - jauno un bijušo. 2020.gada 16.jūnijs

Foto galerija

Augstākās tiesas vadību pārņem Aigars Strupišs. 2020.gada 16.jūnijs

Foto galerija

Augstākās tiesas priekšsēdētāja pienākumus beidz pildīt Ivars Bičkovičs. 2020.gada 15.jūnijs

Foto galerija

Augstākās tiesas priekšsēdētājs sasauc jaunievēlētās Tiesnešu ētikas komisijas pirmo sēdi. 2020.gada 11.jūnijs

Foto galerija

Atjaunotās Latvijas Republikas Augstākajai tiesai – 30 gadi. 2020.gada 16.maijs

Foto galerija

Augstākās tiesas tiesneša amatā apstiprina Kasparu Balodi. 2020.gada 7.maijs

Foto galerija

Jaunumi

28. septembris, 2020.

Augstākās tiesas un Satversmes tiesas dialogs stiprina tiesu varu Latvijā

Tiesu atziņu izpratnē un tiesību tālākattīstībā nozīmīgs ir Satversmes tiesas un Augstākās tiesas dialogs ne vien caur spriedumiem, bet arī klātienes diskusijā – apliecinājums tam ir abu valsts augstāko tiesu tiesnešu tikšanās 25.septembrī. Šāda informācijas un viedokļu apmaiņa ar plašu tiesnešu pārstāvniecību notika pirmo reizi.

Notikumu arhīvs

Judikatūras jaunumi

Pievienots: 24. septembris, 2020.

17.09.2020. Administratīvo lietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKA-1345/2020

Bērna vecāku savstarpējā komunikācija lietās, kas saistītas ar bērna tiesību ievērošanu, un ārpustiesas strīdu risināšanas līdzekļu izmantošana šīs komunikācijas veicināšanai

Pievienots: 24. septembris, 2020.

27.08.2020. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1205/2020

Piemērojamais regulējums personas datu apstrādei, kas ir veikta operatīvās darbības ietvaros, un iestāde, kuras kompetencē ir izskatīt jautājumus par šādu personas datu apstrādi

Pievienots: 24. septembris, 2020.

10.07.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-323/2020

Kremācijas pakalpojumu nodrošināšana pašvaldībā; Pašvaldības rīcības brīvība un tās robežas, iesaistot privātpersonu publiski tiesiskā funkcijā ietilpstoša uzdevuma izpildē; Pakalpojumu publisko iepirkumu līguma nošķiršana no pakalpojuma koncesijas līguma

Pievienots: 24. septembris, 2020.

27.08.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-297/2020

Samērīgums publiskā iepirkuma nolikuma prasībās

Visi judikatūras nolēmumi