Jaunumi

27. novembris, 2020.

Rihards Gulbis saņem Tieslietu ministrijas Pateicības rakstu

Par būtisku ieguldījumu Civilprocesa pastāvīgās darba grupas darbā un civilprocesa attīstībā Senāta Civillietu departamenta zinātniski analītiskais padomnieks Rihards Gulbis saņēmis Tieslietu ministrijas Pateicības rakstu.

Notikumu arhīvs

Judikatūras jaunumi

Pievienots: 25. novembris, 2020.

26.03.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-87/1997

Par izīrētāja un īrnieka pienākumiem izīrētās dzīvojamās ēkas uzturēšanā

Pievienots: 25. novembris, 2020.

07.05.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-402/1997

Par īres līguma izbeigšanu ilgstošas prombūtnes dēļ

Pievienots: 25. novembris, 2020.

21.05.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-170/1997

Bijušās kopmītnes nepārveidošana par dienesta viesnīcu var būt par pamatu izlikšanai no telpas bijušajā kopmītnē un pārcelšanai uz dienesta viesnīcu

Pievienots: 25. novembris, 2020.

13.08.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-262/1997

Par īrnieka parāda saistībām, mainoties izīrēto telpu īpašniekam

Visi judikatūras nolēmumi

Aktuālais foto

Augstākās tiesas priekšsēdētājs tiekas ar Saeimas priekšsēdētāju. 2020.gada 6.oktobris

Foto galerija

Atjaunotā Senāta 25 gadus atzīmē ar diskusiju par senatora personību. 2020.gada 2.oktobris

Foto galerija

Atklāj bijušo Augstākās tiesas priekšsēdētāju portretu galeriju. 2020.gada 2.oktobris

Foto galerija

Tieslietu padomes desmitgadei veltītajā svinīgajā sēdē piedalās Valsts prezidents. 2020.gada 28.septembris

Foto galerija

Tiekas Augstākās tiesas un Satversmes tiesas tiesneši. 2020.gada 25.septembris

Foto galerija

Augstākā tiesa Ukrainas kolēģiem stāsta par darbu pandēmijas laikā. 2020.gada 21.–22.septembris

Foto galerija

Par Senāta Civillietu departamenta priekšsēdētāju ievēl Normundu Salenieku. 2020.gada 11.septembris

Foto galerija

Tieslietu padomē ievēl senatori Dzintru Baltu. 2020.gada 11.septembris

Foto galerija

Aptaujā noskaidro iedzīvotāju domas par tiesiskumu Latvijā. 2020.gada 3.septembris

Foto galerija

Augstākā tiesa LAMPĀ aicina uz diskusiju par tiesiskumu. 2020.gada 3.septembris

Foto galerija

Senatores Veronika Krūmiņa un Jautrīte Briede saņem Triju zvaigžņu ordeņus, 2020.gada 21.augusts

Foto galerija

Augstākā tiesa pievienojas komunikācijai Twiterī. 2020.gada 16.jūlijs

Foto galerija

Augstākās tiesas priekšsēdētājs pieņem ģenerālprokurora zvērestu. 2020.gada 10.jūlijs

Foto galerija

Jaunumi

27. novembris, 2020.

Rihards Gulbis saņem Tieslietu ministrijas Pateicības rakstu

Par būtisku ieguldījumu Civilprocesa pastāvīgās darba grupas darbā un civilprocesa attīstībā Senāta Civillietu departamenta zinātniski analītiskais padomnieks Rihards Gulbis saņēmis Tieslietu ministrijas Pateicības rakstu.

Notikumu arhīvs

Judikatūras jaunumi

Pievienots: 25. novembris, 2020.

23.04.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-136/1997

Par mantojuma domāto daļu noteikšanu

Pievienots: 25. novembris, 2020.

09.04.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-103/1997

Par 1937. gada Civillikuma piemērošanu, atjaunojot īpašuma tiesības uz zemi

Pievienots: 25. novembris, 2020.

26.03.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-92/1997

Par testamenta atzīšanu par spēkā neesošu

Pievienots: 25. novembris, 2020.

12.03.1997. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-71/1997

Par lietas izskatīšanas apturēšanu, ja tiek apstrīdēts testaments

Visi judikatūras nolēmumi