Jaunumi

19. aprīlis, 2021.

Par Disciplinārtiesas locekli atkārtoti ievēl senatori Vēsmu Kaksti

Augstākās tiesas plēnums 19.aprīlī par Disciplinārtiesas locekli atkārtoti ievēlēja Senāta Administratīvo lietu departamenta senatori Vēsmu Kaksti. Par Vēsmu Kaksti nobalsoja 27 klātesošie senatori, 1 atturējās.

Notikumu arhīvs

Judikatūras jaunumi

Pievienots: 21. aprīlis, 2021.

31.03.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-185/2021

Administratīvā procesa likuma 153.panta trešās daļas piemērošana spriedumā obiter dictum izteikta konstatējuma gadījumā

Pievienots: 21. aprīlis, 2021.

16.03.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-259/2021

Minimālās vecuma pensijas apmēra aprēķināšana cilvēka cienīgas dzīves nodrošināšanai

Pievienots: 21. aprīlis, 2021.

08.04.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-586/2021

Ilgtspējības principa nozīme teritorijas attīstības plānošanā

Pievienots: 21. aprīlis, 2021.

01.03.2021. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-645/2021

Sabiedrības līdzdalības tiesības un tiesības iesniegt pieteikumu tiesā saistībā ar teritorijas attīstības plānošanu

Visi judikatūras nolēmumi

Aktuālais foto

31.03.2021. Ekonomisko lietu tiesas priekšsēdētāja pienākumu izpildītājs Miķelis Zumbergs – bijušais senatora palīgs Senātā

Foto galerija

23.02.2021. Augstākās tiesas senatores amatā iecelta Diāna Makarova

Foto galerija

01.02.2021. Pusgadu Senātā stažējas zemāku instanču tiesneses Daiga Lubāne, Silva Reinholde un Iveta Stuberovska

Foto galerija

01.02.2021. Divus gadus tiesneša pienākumus Senāta Administratīvo lietu departamentā pildīs apgabaltiesas tiesneši Lauma Paegļkalna un Valters Poķis

Foto galerija

29.01.2021. Goda tiesneša nosaukums piešķirts bijušajai senatorei Edītei Vernušai

Foto galerija

22.01.2021. Augstākās tiesas gada atskaites plēnums videokonferences režīmā Zoom platformā

Foto galerija

22.12.2020.Temīdas balvas – 2020 Austrim Livdānam, Jānim Gekam un Aleksandram Potaičukam

Foto galerija

Senāta Administratīvo lietu departamenta virtuālais seminārs ar zemāku instanču administratīvajiem tiesnešiem. 2020.gada 18.decembris

Foto galerija

Augstākās tiesas priekšsēdētāja novēlējums jaunajiem advokātiem zvēresta došanas ceremonijā 2020.gada 11.decembris

Foto galerija

Tiesu vara – Augstākās tiesas priekšsēdētājs Aigars Strupišs un Satversmes tiesas priekšsēdētāja Sanita Osipova – pie Brīvības pieminekļa. 2020.gada 18.novembris

Foto galerija

Augstākās tiesas kolektīvs fotografējas atjaunotā Senāta 25 gados. 2020.gada oktobris

Foto galerija

Augstākās tiesas priekšsēdētājs tiekas ar Saeimas priekšsēdētāju. 2020.gada 6.oktobris

Foto galerija

Atjaunotā Senāta 25 gadus atzīmē ar diskusiju par senatora personību. 2020.gada 2.oktobris

Foto galerija

Jaunumi

19. aprīlis, 2021.

Par Disciplinārtiesas locekli atkārtoti ievēl senatori Vēsmu Kaksti

Augstākās tiesas plēnums 19.aprīlī par Disciplinārtiesas locekli atkārtoti ievēlēja Senāta Administratīvo lietu departamenta senatori Vēsmu Kaksti. Par Vēsmu Kaksti nobalsoja 27 klātesošie senatori, 1 atturējās.

Notikumu arhīvs

Judikatūras jaunumi

Pievienots: 21. aprīlis, 2021.

01.03.2021. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-645/2021

Sabiedrības līdzdalības tiesības un tiesības iesniegt pieteikumu tiesā saistībā ar teritorijas attīstības plānošanu; Detālplānojuma izstrādes nepieciešamība būvniecības ieceres piegulošās teritorijas infrastruktūras pārkārtošanai; Secinājuma izdarīšana par publiskās apspriešanas un detālplānojuma nepieciešamību pieteikuma pieļaujamības stadijā

Pievienots: 21. aprīlis, 2021.

08.04.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-586/2021

Ilgtspējības principa nozīme teritorijas attīstības plānošanā; Savstarpējās saskaņotības principa ievērošana un atbilstība teritorijas plānojuma mērķim nodrošināšana būvatļaujas izdošanā

Pievienots: 21. aprīlis, 2021.

16.03.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-259/2021

Minimālās vecuma pensijas apmēra aprēķināšana cilvēka cienīgas dzīves nodrošināšanai

Pievienots: 21. aprīlis, 2021.

31.03.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-185/2021

Administratīvā procesa likuma 153.panta trešās daļas piemērošana spriedumā obiter dictum izteikta konstatējuma gadījumā; Kompensācijas vērtības noteikšana padomju laikos nacionalizētu namīpašumu bijušajiem īpašniekiem, ja namīpašums sabiedrības interešu nodrošināšanai netiek atdots natūrā

Visi judikatūras nolēmumi