Jaunumi

11. decembris, 2019.

Tiesībsarga konferencē dalās ar Augstākās tiesas pieredzi sabiedrības tiesiskajā izglītošanā

Sabiedrības tiesiskā izglītošana ir viens no darbības virzieniem, lai īstenotu Augstākās tiesas stratēģisko mērķi – tiesas autoritātes stiprināšanu. Ar pieredzi dažādu mērķauditoriju – skolēnu un skolotāju, studentu, juristu, žurnālistu un plašākas sabiedrības – tiesiskajā izglītošanā Tiesībsarga konferencē 9.decembrī dalījās Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāja Veronika Krūmiņa.

Notikumu arhīvs

Judikatūras jaunumi

Pievienots: 10. decembris, 2019.

22.11.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-932/2019

Elektrolīniju trašu tīrīšana un nodarīto zaudējumu dabas daudzveidībai atlīdzināšana

Pievienots: 10. decembris, 2019.

22.11.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-879/2019

Informācijas pieprasījuma atzīšana par apgrūtinošu

Pievienots: 10. decembris, 2019.

29.11.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-318/2019

Elektroenerģijas ražošanai piemērojamā tiesiskā regulējuma maiņas ierobežojums

Pievienots: 10. decembris, 2019.

28.11.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1075/2019

Darba devēja pienākums pamatot dīkstāves noteikšanu

Visi judikatūras nolēmumi

Aktuālais foto

Komunikācijas studenti iejūtas tiesnešu lomā. 2019.gada 26.septembris.

Foto galerija

Eiropas Savienības Vispārējās tiesas 30 gadu jubilejas pasākums Luksemburgā. 2019.gada 25.septembris.

Foto galerija

Latviju apmeklē Slovēnijas Augstākās tiesas delegācija. 2019.gada 19.septembris.

Foto galerija

Augstāko tiesu apmeklē Valsts prezidents Egils Levits. 2019.gada 16.septembris.

Foto galerija

Ar konferenci atzīmē administratīvo tiesu 15.gadadienu. 2019.gada 6.septembris.

Foto galerija

Latvijā viesojas Senāta pirmā priekšsēdētāja Kristapa Valtera mazmazmeita. 2019.gada 2.septembris.

Foto galerija

Krimināllietu departamentā darbu sāk tiesnesis Aivars Uminskis. 2019.gada 1.jūlijs.

Foto galerija

Sarunu festivālā LAMPA plaši apmeklēta diskusija par tiesneša drosmi. 2019.gada 28.jūnijs.

Foto galerija

Noslēdzas starptautisks projekts, kurā kā eksperti darbojās Augstākās tiesas tiesneši un darbinieki. 2019.gada 21.jūnijs.

Foto galerija

Satversmes komentāru atvēršana Saeimā. 2019.gada 12.jūnijs.

Foto galerija

Augstākās tiesas priekšsēdētājs piedalās Centrālās un Austrumeiropas Augstāko tiesu priekšsēdētāju konferencē. 2019.gada 28.maijs.

Foto galerija

Augstākā tiesa, Valsts ieņēmumu dienests un Ģenerālprokuratūra kopīgi risina nodokļu piedziņas problēmas. 2019.gada 17.maijs.

Foto galerija

Augstākās tiesas darbinieki iepazīstas ar kolēģu darbu Jelgavā. 2019.gada 7.maijs.

Foto galerija

Jaunumi

11. decembris, 2019.

Tiesībsarga konferencē dalās ar Augstākās tiesas pieredzi sabiedrības tiesiskajā izglītošanā

Sabiedrības tiesiskā izglītošana ir viens no darbības virzieniem, lai īstenotu Augstākās tiesas stratēģisko mērķi – tiesas autoritātes stiprināšanu. Ar pieredzi dažādu mērķauditoriju – skolēnu un skolotāju, studentu, juristu, žurnālistu un plašākas sabiedrības – tiesiskajā izglītošanā Tiesībsarga konferencē 9.decembrī dalījās Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāja Veronika Krūmiņa.

Notikumu arhīvs

Judikatūras jaunumi

Pievienots: 10. decembris, 2019.

28.11.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1075/2019

Darba devēja pienākums pamatot dīkstāves noteikšanu

Pievienots: 10. decembris, 2019.

29.11.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-318/2019

Elektroenerģijas ražošanai piemērojamā tiesiskā regulējuma maiņas ierobežojums

Pievienots: 10. decembris, 2019.

22.11.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-879/2019

Informācijas pieprasījuma atzīšana par apgrūtinošu

Pievienots: 10. decembris, 2019.

22.11.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-932/2019

Elektrolīniju trašu tīrīšana un nodarīto zaudējumu dabas daudzveidībai atlīdzināšana

Visi judikatūras nolēmumi