Jaunumi

15. novembris, 2019.

Svinīgajā svētku pasākumā sveic valsts, tieslietu sistēmas un Augstākās tiesas apbalvojumu saņēmējus

15.novembrī svinīgajā pasākumā Augstākajā tiesā Civillietu departamenta senators Valerijs Maksimovs saņēma Tieslietu sistēmas III pakāpes Goda zīmi par priekšzīmīgu, godīgu un radošu darba pienākumu izpildi tieslietu jomā. Tieslietu sistēmas apbalvojuma mērķis ir izcelt īpašus sasniegumus un ieguldījumu Latvijas tieslietu sistēmas attīstībā un tiesiskuma stiprināšanā.

Notikumu arhīvs

Judikatūras jaunumi

Pievienots: 15. novembris, 2019.

24.10.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-241/2019

Pašvaldības tiesības noteikt atlīdzības noteikšanas kārtību par amatpersonas (darbinieka) veselībai nodarītu kaitējumu; Tiesas kompetence finansiālu pienākumu uzlikšanā

Pievienots: 15. novembris, 2019.

17.10.2019. Administratīvo lietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKA-1224/2019

Piegādātāja tiesības balstīties uz citu personu saimnieciskajām un finansiālajām iespējām

Pievienots: 15. novembris, 2019.

11.10.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr.SKC-1374/2019

Sacīkstes princips prasībā par dalībnieku sapulces lēmuma atcelšanu

Pievienots: 14. novembris, 2019.

31.10.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr.SKC-316/2019

Advokātā kā pilnvarnieka atbildība

Visi judikatūras nolēmumi

Aktuālais foto

Komunikācijas studenti iejūtas tiesnešu lomā. 2019.gada 26.septembris.

Foto galerija

Eiropas Savienības Vispārējās tiesas 30 gadu jubilejas pasākums Luksemburgā. 2019.gada 25.septembris.

Foto galerija

Latviju apmeklē Slovēnijas Augstākās tiesas delegācija. 2019.gada 19.septembris.

Foto galerija

Augstāko tiesu apmeklē Valsts prezidents Egils Levits. 2019.gada 16.septembris.

Foto galerija

Ar konferenci atzīmē administratīvo tiesu 15.gadadienu. 2019.gada 6.septembris.

Foto galerija

Latvijā viesojas Senāta pirmā priekšsēdētāja Kristapa Valtera mazmazmeita. 2019.gada 2.septembris.

Foto galerija

Krimināllietu departamentā darbu sāk tiesnesis Aivars Uminskis. 2019.gada 1.jūlijs.

Foto galerija

Sarunu festivālā LAMPA plaši apmeklēta diskusija par tiesneša drosmi. 2019.gada 28.jūnijs.

Foto galerija

Noslēdzas starptautisks projekts, kurā kā eksperti darbojās Augstākās tiesas tiesneši un darbinieki. 2019.gada 21.jūnijs.

Foto galerija

Satversmes komentāru atvēršana Saeimā. 2019.gada 12.jūnijs.

Foto galerija

Augstākās tiesas priekšsēdētājs piedalās Centrālās un Austrumeiropas Augstāko tiesu priekšsēdētāju konferencē. 2019.gada 28.maijs.

Foto galerija

Augstākā tiesa, Valsts ieņēmumu dienests un Ģenerālprokuratūra kopīgi risina nodokļu piedziņas problēmas. 2019.gada 17.maijs.

Foto galerija

Augstākās tiesas darbinieki iepazīstas ar kolēģu darbu Jelgavā. 2019.gada 7.maijs.

Foto galerija

Jaunumi

15. novembris, 2019.

Svinīgajā svētku pasākumā sveic valsts, tieslietu sistēmas un Augstākās tiesas apbalvojumu saņēmējus

15.novembrī svinīgajā pasākumā Augstākajā tiesā Civillietu departamenta senators Valerijs Maksimovs saņēma Tieslietu sistēmas III pakāpes Goda zīmi par priekšzīmīgu, godīgu un radošu darba pienākumu izpildi tieslietu jomā. Tieslietu sistēmas apbalvojuma mērķis ir izcelt īpašus sasniegumus un ieguldījumu Latvijas tieslietu sistēmas attīstībā un tiesiskuma stiprināšanā.

Notikumu arhīvs

Judikatūras jaunumi

Pievienots: 15. novembris, 2019.

11.10.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr.SKC-1374/2019

Sacīkstes princips prasībā par dalībnieku sapulces lēmuma atcelšanu

Pievienots: 15. novembris, 2019.

17.10.2019. Administratīvo lietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKA-1224/2019

Piegādātāja tiesības balstīties uz citu personu saimnieciskajām un finansiālajām iespējām

Pievienots: 15. novembris, 2019.

24.10.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-241/2019

Pašvaldības tiesības noteikt atlīdzības noteikšanas kārtību par amatpersonas (darbinieka) veselībai nodarītu kaitējumu; Strīdi par pašvaldības amatpersonas, kura strādā uz darba līguma pamata, tiesībām uz pabalstu ir pakļauti vispārīgās jurisdikcijas tiesai; Tiesas kompetence finansiālu pienākumu uzlikšanā

Pievienots: 14. novembris, 2019.

18.10.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums un blakus lēmums lietā Nr. SKA-227/2019

Atlīdzinājums par juridisko palīdzību tiesas procesa laikā var tikt atlīdzināts tā paša procesa ietvaros; Tiesību normas izstrādātāja viedoklis ir izvērtējams, bet ne saistošs

Visi judikatūras nolēmumi