Jaunumi

31. jūlijs, 2020.

Diskutē par tiesvedības ilgumu administratīvajā procesā

Lai sagatavotu ziņojumu Tieslietu padomei par tiesvedību paātrināšanas iespējām, Augstākajā tiesā 30.jūlijā norisinājās diskusija par lietu izskatīšanas termiņiem administratīvajās lietās. Diskusijā apspriesti jautājumi par procesuālo dokumentu kvalitātes uzlabošanu, procesa dalībnieku izglītošanu, tiesas procesu vadīšanas pilnveidošanu un tiesas darbspējas kapacitātes palielināšanu.

Notikumu arhīvs

Judikatūras jaunumi

Pievienots: 7. augusts, 2020.

12.06.2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-54/2020

Cigarešu kā muitošanai pakļauto preču pārvadāšanas un glabāšanas mēģinājums

Pievienots: 7. augusts, 2020.

10.07.1996. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-68/1996

Par mantas sastāva noteikšanu represētām personām

Pievienots: 7. augusts, 2020.

24.07.1996. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-74/1996

Par saistības izpildījuma vietu un laiku

Pievienots: 7. augusts, 2020.

25.09.1996. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-88/1996

Apsolījums pārdot nekustamu mantu, nenoslēdzot pārdevuma līgumu, kas uzskatāms par rokasnaudu

Visi judikatūras nolēmumi

Aktuālais foto

Augstākās tiesas priekšsēdētājs pieņem ģenerālprokurora zvērestu. 2020.gada 10.jūlijs

Foto galerija

Skatāma izstāde par senatoru devumu juridiskās literatūras laukā. 2020.gada 8.jūlijs

Foto galerija

Augstākās tiesas priekšsēdētājs tiekas ar Ministru prezidentu. 2020.gada 2.jūlijs

Foto galerija

Valsts prezidents tiekas ar Augstākās tiesas priekšsēdētājiem - jauno un bijušo. 2020.gada 16.jūnijs

Foto galerija

Augstākās tiesas vadību pārņem Aigars Strupišs. 2020.gada 16.jūnijs

Foto galerija

Augstākās tiesas priekšsēdētāja pienākumus beidz pildīt Ivars Bičkovičs. 2020.gada 15.jūnijs

Foto galerija

Augstākās tiesas priekšsēdētājs sasauc jaunievēlētās Tiesnešu ētikas komisijas pirmo sēdi. 2020.gada 11.jūnijs

Foto galerija

Atjaunotās Latvijas Republikas Augstākajai tiesai – 30 gadi. 2020.gada 16.maijs

Foto galerija

Augstākās tiesas tiesneša amatā apstiprina Kasparu Balodi. 2020.gada 7.maijs

Foto galerija

Augstākās tiesas tiesneša amatā pārceltas Ieva Višķere un Dzintra Balta. 2020.gada 5.maijs

Foto galerija

Tiesu varas augstākās amatpersonas godina Latvijas neatkarību. 2020.gada 4.maijs

Foto galerija

Tiesneša pienākumus beidz pildīt senatores Edīte Vernuša un Vanda Cīrule. 2020.gada 30.aprīlis

Foto galerija

Par Senāta Krimināllietu departamenta priekšsēdētāju ievēlēta Anita Poļakova. 2020.gada 20.aprīlis

Foto galerija

Jaunumi

31. jūlijs, 2020.

Diskutē par tiesvedības ilgumu administratīvajā procesā

Lai sagatavotu ziņojumu Tieslietu padomei par tiesvedību paātrināšanas iespējām, Augstākajā tiesā 30.jūlijā norisinājās diskusija par lietu izskatīšanas termiņiem administratīvajās lietās. Diskusijā apspriesti jautājumi par procesuālo dokumentu kvalitātes uzlabošanu, procesa dalībnieku izglītošanu, tiesas procesu vadīšanas pilnveidošanu un tiesas darbspējas kapacitātes palielināšanu.

Notikumu arhīvs

Judikatūras jaunumi

Pievienots: 7. augusts, 2020.

22.04.1996. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-17/1996

Par kredītiestāžu sanāciju

Pievienots: 7. augusts, 2020.

22.04.1996. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-16/1996

Par cesijas līgumu un cesionāra prasījuma tiesību

Pievienots: 7. augusts, 2020.

18.03.1996. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-3/1996

Par avansu un rokasnaudu

Pievienots: 7. augusts, 2020.

18.12.1996. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-129/1996

Par uzņēmuma likvidācijas komisijas (likvidatora) iecelšanas kārtību

Visi judikatūras nolēmumi