Senatori 1918 – 1940

Drukas versija

Katras valsts tiesām ir sava seja, kas tikai daļēji atspoguļojas tiesu iekārtas likumos un tiesu spriedumos. Tā ir tiesu garīgā seja, ko veido tie, kuri pilda tiesneša amata pienākumus šajās tiesās.

Brošūra "Senatori. Latvijas Senāts 1918 - 1940", 2008.gads

Brošūra „Senatori 1918 - 1940”, ko sagatavojusi un izdevusi Augstākā tiesa, ir stāsts par cilvēkiem, kas veidojuši Latvijas augstākās tiesu instances – Latvijas Senāta (toreizējā rakstībā – Senats) un līdz ar to arī visas Latvijas tiesu sistēmas seju un garu Latvijas Republikas neatkarības pirmajā laikā.

Brošūra izdota Latvijas valsts un arī tās tieslietu sistēmas 90 gadu jubilejas gadā. Atjaunotās Latvijas Republikas Augstākā tiesa ir Latvijas Senāta pieredzes un vēstures turpinātāja. Tādēļ arī apkopoti šie Latvijas brīvvalsts pirmā posma senatoru dzīvesstāsti – informācijai, pieredzei, iedvesmai.

Brošūra "Senatori. Latvijas Senāts 1918-1940" (pdf fails)

 

Dokumentālā filma "Senatori", 2018.gads

Filma uzņemta, sagaidot Latvijas Senāta simtgadi.  Tas ir stāsts par trīsdesmit Latvijas senatoriem – kasācijas instances tiesnešiem Latvijas brīvvalsts pirmajā posmā no 1918. līdz 1940.gadam.  Tas ir stāsts par spēcīgiem juristiem un daudzpusīgām personībām, kas ar savām zināšanām un darbu veidoja Latvijas valsti un palika tai uzticīgi arī pēc neatkarības zaudēšanas, gan mirstot izsūtījumā, gan gadu desmitus trimdā strādājot Latvijas labā. Tas ir stāsts par Latvijas vēsturi, tieslietām un mīlestību. Senatori mīlēja savu valsti, savu darbu un savas ģimenes.

Filmu "Senatori" skatiet šeit

 

Publikācijas par Latvijas Senāta senatoriem

 

Teodors BERGTĀLS

Vladimirs BUKOVSKIS

Mintauts ČAKSTE

Kārlis DUCMANIS

Jēkabs GROTS

Miķelis GOBIŅŠ

​​Aleksandrs GUBENS

Augusts LĒBERS

Kārlis OZOLIŅŠ

Osvalds OZOLIŅŠ

Augusts RUMPĒTERS

Jānis SKUDRE

Kristaps VALTERS

Fridrihs VESMANIS

Voldemārs ZĀMUELS

Fricis ZILBERS