Latvijas Senātam 100

Drukas versija

2018.gadā Latvijas valsts svinēs simtgadi. Mēnesi pēc Latvijas valsts dibināšanas – 1918.gada 19.decembrī – tika izveidots Latvijas Senāts, kas bija Latvijas tiesu sistēmas augstākā – kasācijas – instance. 2018.gads būs arī Latvijas Senāta simtgades gads.

Augstākā tiesa ir Latvijas Senāta darba un tradīciju turpinātāja un gādā arī par Latvijas Senāta vēstures saglabāšanu. Senāta simtgade, kas ir nozīmīgs notikums ne tikai Augstākās tiesas un Latvijas tiesu, bet arī Latvijas valsts vēsturē, tiek atzīmēta vairāk nekā gada garumā.

Informācija par Latvijas Senāta simtgades notikumiem vienkopus – šajā sadaļā.

 

  • LATVIJAS SENĀTA SIMTGADES ZĪME

Par Latvijas Senāta simtgades simbolu Augstākā tiesa izvēlējusies Sipju dižozolu no Latvijas Senāta Apvienotās sapulces pirmā priekšsēdētāja Kristapa Valtera dzimtā Rumbas pagasta. Simbolisko Latvijas Senāta simtgades zīmi Augstākā tiesa oficiāliatklāja Latvijas valsts 99.gadadienai veltītajā svinīgajā pasākumā 17.novembrī.

Lasīt vairāk

  • Sarunas par Latvijas valstiskumu

16.03.2018.

Latvijas valsts un Senāta simtgades gadā Augstākajā tiesā notiek sarunu pēcpusdienas ar dažādu jomu ekspertiem – interesantām personībām, lai, izzinātu vēstures un kultūras elementus, kas caurstrāvo Latvijas valstiskumu, un, atklājot valstiskuma dažādos aspektus, pārdomātu jautājumus, kuriem bijusi izšķiroša nozīme Latvijas valsts pastāvēšanai cauri laikiem. Pirmais sarunu viesis martā bija vēstures zinātņu doktors, Latvijas tiesnešu, advokātu un notāru biogrāfisko vārdnīcu autors Valters Ščerbinskis.  

Lasīt vairāk

  • Augstākajā tiesā skatāma izstāde par Latvijas Senātu

21.12.2017.

Izstādē “Latvijas Senātam – 100”, ko Augstākajā tiesā atklāja Senāta 99.gadadienā, atspoguļota Latvijas tiesu sistēmas kasācijas instances – Latvijas Senāta – vēsture no tā izveidošanas 1918.gadā līdz likvidācijai 1940.gadā, kā arī senatoru likteņi pēc padomju okupācijas. Izstādes būs skatāma visu nākamo gadu līdz Latvijas Senāta simtgadei.

Lasīt vairāk

  • Senāta simtgades gadā Augstākā tiesa piedāvā filmu "Senatori"

21.12.2017.

Latvijas Senāta simtgades gadā Augstākā tiesa piedāvā skatīties filmu “Senatori”, kas ir stāsts par trīsdesmit Latvijas senatoriem – kasācijas instances tiesnešiem Latvijas brīvvalsts pirmajā posmā no 1918. līdz 1940.gadam. Augstākā tiesa aicina senatoru dzimto vietu pašvaldības uz sadarbību, izzinot un godinot savu novadnieku – Latvijas Senāta senatoru – dzīves un devumu Latvijas valstij. Tāpat Augstākā tiesa labprāt atsauksies aicinājumam rādīt filmu citās vietās, kas bijušas nozīmīgas senatoru dzīvēs, arī augstskolās, tiesās un citur.

Lasīt vairāk

  • Augstākās tiesas biļetenā – par Kristapu Valteru un Senāta tiesu prakses pārmantojamību

03.11.2017.

Uz Augstākās Tiesas Biļetena 15.numura vāka – fotogrāfijas no Latvijas Senāta simtgades pirmā pasākuma – ozola stādīšanas Latvijas Senāta pirmā priekšsēdētāja Kristapa Valtera piemiņai. Biļetena lappusēs ne tikai nozīmīgākie fakti par Kristapa Valtera devumu Latvijas tiesu sistēmas un Senāta veidošanā, tiesneša neatkarības principa stiprināšanā un administratīvās tiesvedības pamatlikšanā, bet arī sniegts apskats par tiesu prakses pārmantojamību kasācijas instances civilnolēmumos.

Lasīt vairāk

  • Ozols Senāta Apvienotās sapulces pirmā priekšsēdētāja Kristapa Valtera piemiņai

04.10.2017.

Godinot pirmo Latvijas Senāta priekšsēdētāju – no Kuldīgas puses nākušo Kristapu Valteru, Augstākās tiesas pārstāvji otrdien, 3.oktobrī, Kuldīgā iestādīja piemiņas ozolu un apmeklēja senatora atdusas vietu Rumbas pagastā. Ar šo pasākumu Augstākā tiesa aizsāka Latvijas Senāta simtgades laiku.

Lasīt vairāk

  • Raksti par senatoriem žurnālā “Jurista Vārds” sērijā “Juristu likteņi”

Kristaps Valters: senatora amats kā pilsoņa pienākums un ziedošanās. (22.lpp., 23.lpp.24.lpp.25.lpp.26.lpp.,27.lpp.) 10.10.2017.

Augusts Lēbers: Latvijas civiltiesībām veltīts vācbaltu jurista mūžs. 08.09.2015.

Vladimirs Bukovskis: Latvijas civilprocesa klasiķis30.04.2013.

Zāmuela raduraksti Augstākās tiesas muzejā. Jurista Vārds, 03.08.2010.

 

 

 

PAR LATVIJAS SENĀTA VĒSTURI

Par Latvijas Senāta iepriekšējām gadadienām