Tiesu reforma: tiesu palātu likvidēšana

Drukas versija

2013.gada 13.jūnijā Saeima pieņēma grozījumus likumā „Par tiesu varu”, paredzot pāreju uz tīro trīspakāpju tiesu sistēmu un nosakot, ka visās lietās pirmā instance ir rajona (pilsētas) tiesa, apelācijas instances – apgabaltiesa, bet Augstākā tiesa ir tikai kasācijas instance. Krimināllietu tiesu palāta Augstākās tiesas struktūrā bija līdz 2014.gada 31.decembrim, Civillietu tiesu palāta – līdz 2016.gada 31.decembrim.

Šī ir nozīmīgākā tiesu reforma kopš valsts neatkarības atjaunošanas un līdzšinējās tiesu sistēmas izveides pagājušā gadsimta deviņdesmitajos gados. Visbūtiskāk reorganizācija skar Augstāko tiesu, likvidējot tajā apelācijas instanci.

Krimināllietu tiesu palāta

Krimināllietu tiesu palātas tiesvedībā 19 gados bijušas vairāk nekā 7600 lietas.

Krimināllietu tiesu palātai bija trīs priekšsēdētāji – Andrejs Lepse, Ivars Bičkovičs un Ervīns Kušķis, viņu vadībā šajos gados strādājuši 18 tiesneši un 16 tiesnešu palīgi. Kopā ar kancelejas darbiniekiem – 89 cilvēki.

Bez izskatītajām tiesu lietām būtiskas vērtības, ko Krimināllietu tiesu palāta devusi Latvijas tiesu sistēmai, ir apelācijas procesa krimināllietās veidošana un iedzīvināšana praksē, apelācijas instances nolēmumu krājumu sagatavošana, vairāki palātas tiesnešu palīgi ir izauguši par tiesnešiem, prokuroriem, advokātiem, Krimināllietu tiesu palātas tiesneši Andrejs Lepse un Aija Branta bijuši Satversmes tiesas tiesneši, gandrīz viss kasācijas instances – Krimināllietu departamenta – sastāvs ir veidojies no bijušajiem palātas tiesnešiem. Arī Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs pirms šī amata bija Krimināllietu tiesu palātas priekšsēdētājs.

Civillietu tiesu palāta

Civillietu tiesu palātas tiesvedībā 21 gada laikā bijušas aptuveni 24 000 lietas.

Deviņpadsmit gadus Civillietu tiesu palātas priekšsēdētājs bija Gunārs Aigars, pēc viņa tiesu palātas darbu vadīja Raimonds Grāvelsiņš un Ineta Ozola. Pavisam Civillietu tiesu palātā strādājuši 33 tiesneši, 31 tiesneša palīgs, tiesu palātas kancelejā – 90 darbinieki.

Civillietu tiesu palātas devums Latvijas tiesu sistēmai ir ne tikai izskatīto lietu tūkstoši un apelācijas tiesu prakses izveidošana, tā bijusi arī darba skola gan tiesnešiem, gan darbiniekiem. 17 no Civillietu tiesu palātas tiesnešiem kļuvuši par kasācijas instances – Civillietu departamenta – tiesnešiem, bet trīs bijušie tiesnešu palīgi kļuvuši par tiesnešiem.

 

Vairāk skatiet:

Krimināllietu tiesu palātas vēsture apkopota grāmatā, 19.12.2014.

Civillietu tiesu palātas vēsture apkopota grāmatā, 16.12.2016.

Izstāde par Tiesu palātu vēsturi Augstākajā tiesā, 16.12.2016.

Darbu beigusi apelācijas instance Augstākajā tiesā, 02.01.2017.