Gvido Zemrībo: 1985.-1994. gads

Drukas versija
23. janvāris, 2018

Likums „Par tiesu varu” un civilprocesuālā likumdošana

Raksts žurnālā "Jurista Vārds"
19. decembris, 2013

Vai Senāts vienmēr paliks 95 gadus jauns?

Uzruna Latvijas Senāta 95.gadadienai veltītajā svinīgajā sēdē
1. aprīlis, 2013

Kasācijas instances regulējums civilprocesuālajā likumdošanā un no tā izrietošās problēmas

Raksts „Augstākās tiesas biļetenā” Nr.6 (12. – 17.lpp)
20. decembris, 2011

Taisnība ir tikai viena, un tiesnesim jābūt tās kalpam

Intervija Latvijas Vēstneša portālā „Par likumu un valsti”
17. decembris, 1993

Latvijas tiesām - 75 gadi

No ziņojuma Latvijas tiesu 75.gadadienai veltītajā svinīgajā sanāksmē Tiesu pilī
24. janvāris, 1991

”Ja jūs ticiet lielām idejām, jums jādara viss, lai arī citi tām ticētu”

Runa Kolumbijas Universitātē Ņujorkā 24.janvārī un Ņujorkas Starptautisko attiecību padomē 6.februārī
1. janvāris, 1990

Labu ceļavēju!

Ievadraksts Tieslietu ministrijas vēstneša „Temīda” pirmajam numuram 1990.gadā