Andris Guļāns: 1994.-2008. gads

Drukas versija
19. decembris, 2013

Katrai paaudzei noteiktā vēstures posmā ir savi izaicinājumi un uzdevumi

Uzruna Latvijas Senāta 95.gadadienai veltītajā svinīgajā sēdē
2. novembris, 2007

Paškritikas trūkums un nespēja piemērot ētikas normas apdraud tiesnešu neatkarību

Ziņojums Latvijas tiesnešu ārkārtas konferencē
17. septembris, 2007

Aicinu izmantot tiesnešu pašpārvaldes iespējas

Ziņojums Augstākās tiesas plēnumā
9. marts, 2007

Kādu tiesu varu Latvijā mēs vēlamies?

Ziņojums Latvijas tiesnešu konferencē
8. jūnijs, 2006

Tiesnešu un advokātu profesionālā ētika, uzvedība un atbildība

Pamatziņojums konferencē „Tiesneši un advokāti profesiju saskarsmē”
12. maijs, 2006

Tiesu sistēmai beidzot vajadzīga attīstības koncepcija

Ziņojums Latvijas tiesnešu konferencē
7. oktobris, 2005

15 neatkarības gadi – vai ir iemesls svinēšanai?

Uzruna, atklājot Augstākās tiesas 15 gadu jubilejas konferenci „Augstākā tiesa attīstībā: atskats pagātnē un Eiropas pieredze nākotnei”
7. oktobris, 2005

Augstākās tiesas attīstība: evolūcija, revolūcija vai normatīvā nolemtība?

Pamatziņojums Augstākās tiesas 15 gadu jubilejas konferencē „Augstākā tiesa attīstībā: atskats pagātnē un Eiropas pieredze nākotnei”
13. maijs, 2005

Vajadzīgs virzošais spēks tiesu sistēmas attīstībai

Ziņojums Latvijas tiesnešu konferencē