Augstākās tiesas muzejs

Drukas versija

 Augstākās tiesas muzejs atklāts Senāta astoņdesmitajā gadskārtā 1998.gadā. Tā veidošanā lielu ieguldījumu deva Latvijas Senāta senatora Augusta Lēbera dēls Dītrihs Andrejs Lēbers, gan dāvinot vērtīgas lietas un dokumentus no sava tēva arhīva, gan ar Augusta Lēbera piemiņas fonda palīdzību sniedzot finansiālu atbalstu muzeja iekārtošanai.

Muzejā glabājas vēstures liecības un dokumenti, sākot no 1918.gada. Tie liecina par Senāta darbības pirmsākumiem, Tiesu pils atklāšanu 1938.gadā. Apkopoti materiāli, kas liecina par okupāciju varu ieviestajām izmaiņām tiesu sistēmā, senatoru likteņiem padomju varas gados un viņu atstāto vēsturisko mantojumu.

2005.gadā, atzīmējot Latvijas Republikas Augstākās tiesas darbības atjaunošanas 15.gadskārtu, muzejs papildināts ar ekspozīciju par laika posmu no Atmodas līdz mūsdienām. Atsevišķi stendi veltīti notikumiem 1990.gadā, trīspakāpju tiesu sistēmas atjaunošanai 1995.gadā, kā arī Reabilitācijas daļas darbam. Aplūkojami vēsturiskie Augstākās padomes un Augstākās tiesas plēnuma lēmumi, sākotnējais Augstākās tiesas reorganizācijas projekts, reabilitācijas apliecība un citi eksponāti. Ekspozīcijas tapšanā lielu ieguldījumu devis pirmais Augstākās tiesas priekšsēdētājs Gvido Zemrībo.

Atzīmējot Latvijas Senāta 90.gadadienu 2008.gadā, papildināti muzeja krājumi par Latvijas Senāta vēsturi un izdota brošūra „Senatori. Latvijas Senāts 1918–1940”. Augstākajā tiesā ciemojās bijušo senatoru Mintauta Čakstes, Teodora Bergtāla, Jāņa Ankrava, Voldemāra Zāmuela, Jēkaba Grota, Jāņa Skudres tuvinieki.

Augstākās tiesas muzeja materiāli izmantoti videofilmas „Vakar un šodien. Latvijas Senātam – 95” veidošanā. Filmu Augstākā tiesa sadarbībā ar Kursas TV uzņēma 2013.gadā, atzīmējot Latvijas Senāta 95.gadadienu.

Ik gadu muzejā tiek novadītas vairāk nekā 50 ekskursijas ārvalstu delegācijām, studentiem, skolēniem, trimdas latviešiem, juristiem, arhitektiem un citiem interesentiem.

Augstākās tiesas muzeja apmeklējums iepriekš jāpiesaka Komunikācijas nodaļā pa tālruni 67020396 vai 28652211.

 

Par Augstākās tiesas muzeja jaunumiem