Vakances

Drukas versija

 

Latvijas Republikas Augstākā tiesa
konkursa kārtībā aicina darbā

TIESNEŠA PALĪGU (-DZI)
Krimināllietu departamentā

Būtiskākie amata pienākumi:

 • sagatavot lietas izskatīšanai, tostarp veikt piemērojamo tiesību normu un uz lietu attiecināmo judikatūras un doktrīnas analīzi;
 • sagatavot tiesas nolēmumu projektus;
 • noformēt tiesas nolēmumus pēc lietas izskatīšanas;
 • veikt citus pienākumus atbilstoši amata kompetencei.

Prasības amata kandidātiem:

 • augstākā  izglītība tiesību zinātnēs, vēlams maģistra grāds;
 • iepriekšēja pieredze tiesneša palīga amatā.
 • spēja sagatavot nolēmumu projektu lietās, kas ir Krimināllietu departamenta kompetencē;
 • teicamas latviešu un labas krievu valodas zināšanas (papildus vēlamas angļu valodas zināšanas);
 • teicamas datorprasmes (MS Office, MS Internet Explorer), kā arī pieredze darbā ar Tiesu informācijas sistēmu (TIS);
 • radoša pieeja un analītiskā darba prasmes;
 • saskarsmes un sadarbības prasmes;
 • darba organizēšanas un plānošanas prasmes;

Ieguvumi:

 • profesionālo zināšanu pilnveidošanas iespējas;
 • profesionāls un draudzīgs kolektīvs;
 • darbs vēsturiskajā Latvijas Tiesu pils ēkā Rīgas centrā;
 • sociālās garantijas, t.sk., veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām;
 • mēnešalga 1200 euro (bruto).

 

Motivētu pieteikumu, profesionālās darbības un izglītības aprakstu (CV)
adresētu Augstākās tiesas priekšsēdētājam,
lūdzam sūtīt līdz 2018.gada 21.februārim

uz Latvijas Republikas Augstāko tiesu,
​- pa e-pastu vakance@at.gov.lv ar norādi – KLD TIESNEŠA PALĪGA amatam

 

 

Latvijas Republikas Augstākā tiesa
konkursa kārtībā aicina darbā

TIESNEŠA PALĪGU (-DZI)
Civillietu departamentā
(uz darbinieka prombūtnes laiku)

Būtiskākie amata pienākumi:

 • sagatavot atbildes projektus uz iesniegumiem;
 • sagatavot statistikas pārskatus;
 • sagatavot tiesas nolēmumu projektus;
 • darbs ar Tiesu informācijas sistēmu (TIS).

Prasības amata kandidātiem:

 • Studijas maģistrantūrā/maģistra grāds tiesību zinātnēs;
 • iepriekšēja pieredze tiesneša palīga amatā (civillietās);
 • spēja sagatavot nolēmumu projektu lietās, kas ir Civillietu departamenta kompetencē;
 • teicamas latviešu, labas angļu/vācu/franču valodas zināšanas;
 • teicamas datorprasmes (MS Office, MS Internet Explorer) kā arī pieredze darbā ar Tiesu informācijas sistēmu (TIS);
 • radoša pieeja un analītiskā darba prasmes;
 • saskarsmes un sadarbības prasmes;
 • darba organizēšanas un plānošanas prasmes.

Ieguvumi:

 • profesionālo zināšanu pilnveidošanas iespējas;
 • profesionāls un draudzīgs kolektīvs;
 • darbs vēsturiskajā Latvijas Tiesu pils ēkā Rīgas centrā;
 • sociālās garantijas, t.sk., veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām;
 • mēnešalga 1200 euro (bruto).

 

Motivētu pieteikumu, profesionālās darbības un izglītības aprakstu (CV)
adresētu Augstākās tiesas priekšsēdētājam,
lūdzam sūtīt līdz 2018.gada 14.februārim

uz Latvijas Republikas Augstāko tiesu,
- pa e-pastu vakance@at.gov.lv   ar norādi – CLD TIESNEŠA PALĪGA amatam