Vakances

Drukas versija
 

 

Latvijas Republikas Augstākā tiesa
konkursa kārtībā aicina darbā
KONSULTANTU (-I)
(Administratīvo tiesību jomā)
Judikatūras un zinātniski analītiskajā nodaļā

        Viena no Augstākās tiesas pamatfunkcijām, kas noteikta likuma „Par tiesu varu” 28.6 panta 4.un 5. daļā, ir vienveidīgas tiesu prakses veidošana. Šī uzdevuma izpilde ir Judikatūras un zinātniski analītiskās nodaļas darba mērķis.

Būtiskākie amata pienākumi:

 • atlasīt un sistematizēt nolēmumos ietvertās atziņas (tēzes) un veikt nolēmumu anonimizāciju;
 • piedalīties tiesu prakses apkopojumu un pētījumu izstrādē;
 • darbs ar Datu izplatīšanas sistēmu (DIS);
 • gatavot pārskatus statistikas vajadzībām.

Prasības:

 • augstākā izglītība tiesību zinātnēs un padziļināta izpratne administratīvo tiesību jomā;
 • saskarsmes un sadarbības prasmes;
 • radoša pieeja un analītiska darba prasmes;
 • spēja darbuorganizētunveikt patstāvīgi;
 • iepriekšēja darba pieredze tiesu sistēmā tiks uzskatīta par priekšrocību.

Ieguvumi:

 • saskatāms rezultāts ieguldītajam darbam;
 • profesionālo zināšanu pilnveidošanas iespējas;
 • profesionāls un draudzīgs kolektīvs;
 • darbs vēsturiskajā Latvijas Tiesu pils ēkā Rīgas centrā;
 • mēnešalga 1150 euro (bruto).

Vairāk par Augstākās tiesas Judikatūras un zinātniski analītisko nodaļu skatīt: 
http://at.gov.lv/lv/par-augstako-tiesu/struktura/judikaturas-nodala/

Motivētu pieteikumu, profesionālās darbības un izglītības aprakstu (CV), papildus norādot personu kontaktinformāciju atsauksmēm par iepriekšējo profesionālo pieredzi,
adresētu Augstākās tiesas priekšsēdētājam
gaidām līdz 2017.gada 22.septembrim

- e-pasts vakance@at.gov.lv ar norādi –  JZAN KONSULTANTA  amats