Vakances

Drukas versija

Latvijas Republikas Augstākā tiesa
konkursa kārtībā aicina darbā

ZINĀTNISKI ANALĪTISKĀ PADOMNIEKA (-CES) amata vietu
Administratīvo lietu departamentā

Uz darbinieka prombūtnes laiku (līdz 31.07.2019.)

Prasības amata kandidātiem:

 • maģistra grāds tiesību zinātnēs;
 • teicamas latviešu un angļu/vācu/franču valodas zināšanas;
 • padziļinātas zināšanas un izpratne par cilvēktiesībām.

Pārējās prasības:

 • teicamas datorprasmes;
 • augsta atbildība, precizitāte un iniciatīva;
 • radoša pieeja un analītiskā darba prasmes;
 • saskarsmes un sadarbības prasmes;
 • darba organizēšanas un plānošanas prasmes.
 

Būtiskākie amata pienākumi:

 • veikt zinātniskās pētniecības darbu, kas nepieciešams departamenta darba nodrošināšanai;
 • piedalīties nolēmumu projektu izstrādē sarežģītās lietās;
 • piedalīties normatīvo aktu izstrādē;
 • analizēt departamenta praksi un koordinēt departamenta judikatūras datu bāzes veidošanu;
 • pārstāvēt departamentu konferencēs.

Mēs piedāvājam:

 • labus darba apstākļus;
 • darbu profesionālā kolektīvā;
 • kvalifikācijas paaugstināšanas iespējas;
 • sociālās garantijas, t.sk., veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām;
 • darba alga 1750 euro pirms nodokļu nomaksas.

Motivētu pieteikumu, profesionālās darbības un izglītības aprakstu (CV),

nenorādot sensitīva rakstura informāciju, adresētu Augstākās tiesas priekšsēdētājam,

lūdzam sūtīt līdz līdz 2019.gada 25.janvārim uz Latvijas Republikas Augstāko tiesu,

- pa e-pastu vakance@at.gov.lv

ar norādi – PADOMNIEKS ALD

Informējam, ka Augstākā tiesa apstrādās Jūsu pieteikumā norādītos personas datus atlases procesa nodrošināšanai un no tā izrietošo tiesību un pienākumu realizēšanai.

Latvijas Republikas Augstākā tiesa
konkursa kārtībā aicina darbā

TIESNEŠA PALĪGU (-DZI)
Administratīvo lietu departamentā

Prasības amata kandidātiem:

 • augstākā izglītība tiesību zinātnē, vēlams maģistra grāds;
 • labas zināšanas administratīvo tiesību jomā;
 • teicamas latviešu, labas angļu/vācu/franču valodas zināšanas;
 • teicamas datorprasmes (MS Office), kā arī pieredze darbā ar Tiesu informācijas sistēmu (TIS);
 • radoša pieeja un analītiskā darba prasmes;
 • saskarsmes un sadarbības prasmes;
 • darba organizēšanas un plānošanas prasmes;
 • vēlama iepriekšēja pieredze tiesneša palīga amatā.

Būtiskākie amata pienākumi:

 • sagatavot lietas izskatīšanai, tostarp veikt piemērojamo tiesību normu un uz lietu attiecināmo judikatūras un doktrīnas analīzi;
 • sagatavot tiesas nolēmumu projektus;
 • noformēt tiesas nolēmumus pēc lietas izskatīšanas;
 • veikt citus pienākumus atbilstoši amata kompetencei.

Ieguvumi:

 • profesionālo zināšanu pilnveidošanas iespējas;
 • profesionāls un draudzīgs kolektīvs;
 • darbs vēsturiskajā Latvijas Tiesu pils ēkā Rīgas centrā;
 • sociālās garantijas, t.sk., veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām;
 • mēnešalga 1300 euro (bruto).

Motivētu pieteikumu, profesionālās darbības un izglītības aprakstu (CV),

nenorādot sensitīva rakstura informāciju, adresētu Augstākās tiesas priekšsēdētājam,

lūdzam sūtīt līdz 2019.gada 25.janvārim uz Latvijas Republikas Augstāko tiesu,

- pa e-pastu vakance@at.gov.lv

ar norādi – ALD TIESNEŠA PALĪGA amatam

Informējam, ka Augstākā tiesa apstrādās Jūsu pieteikumā norādītos personas datus atlases procesa nodrošināšanai un no tā izrietošo tiesību un pienākumu realizēšanai.