Sēdes

Drukas versija

Tieslietu padomes sēdes sasauc un vada tās priekšsēdētājs.
Tieslietu padomes sēdes ir atklātas, ja Tieslietu padome nav nolēmusi citādi.