2018. gads

Drukas versija

15.01.2018.

Nr.17. Par Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas tiesneses Olitas Blūmfeldes pārcelšanu

Nr.16. Par tiesneses Baibas Jākobsones pārcelšanu uz Rīgas rajona tiesu

Nr.15. Par tiesas noteikšanu tiesneša pienākumu pildīšanai tiesnesei Kristīnei Evertovskai

Nr.14. Par Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesas tiesneša Andra Vasiļevska pārcelšanu

Nr.13. Par Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesas tiesneses Dinas Suipes pārcelšanu

Nr.12. Par Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesas tiesneses Sanitas Strakšes pārcelšanu

Nr.11. Par Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesas tiesneša Viktora Prudņikova pārcelšanu

Nr.10. Par Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesas tiesneses Baibas Ozoliņas pārcelšanu

Nr.9. Par Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesas tiesneses Annas Mihailovas pārcelšanu

Nr.8. Par Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesas tiesneses Ivetas Melderes pārcelšanu

Nr.7. Par Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesas tiesneses Karīnas Kazārovas pārcelšanu

Nr.6. Par Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesas tiesneses Daces Kantsones pārcelšanu

Nr.5.  Par Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesas tiesneša Viestura Gaidukeviča pārcelšanu

Nr.4. Par Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesas tiesneses Lindas Dīzenbergas pārcelšanu

Nr.3. Par Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesas tiesneses Ilzes Apses pārcelšanu

Nr.2. Par tiesnešu skaita noteikšanu katrā rajona (pilsētas) tiesā un to sastāvā esošajās zemesgrāmatu nodaļās   

 

04.01.2018.

Nr.1. Par Rīgas apgabaltiesas tiesneša pienākumu pildīšanas uzdošanu tiesnesei Ilzei Ramanei