2017. gads

Drukas versija
 

11.05.2017.

Nr.35. Par saskaņojumu tiesneša Visvalža Sprudzāna iecelšanai Zemgales apgabaltiesas priekšsēdētāja vietnieka, Krimināllietu tiesas kolēģijas priekšsēdētāja amatā

Nr.34. Par saskaņojumu tiesneses Silvas Reinholdes iecelšanai Kurzemes apgabaltiesas priekšsēdētājas amatā 

Nr.33. Par saskaņojumu tiesneses Andas Niedolas iecelšanai Ventspils tiesas zemesgrāmatu nodaļas priekšnieces amatā

Nr.32.  Par saskaņojumu tiesneses Evitas Sietnieces iecelšanai Aizkraukles tiesas zemesgrāmatu nodaļas priekšnieces amatā

Nr.31. Par tiesas noteikšanu tiesneša pienākumu pildīšanai tiesnesei Sallijai Vikentjevai

Nr.30. Par tiesas noteikšanu tiesneša pienākumu pildīšanai tiesnesim Jānim Bumbierim

 

24.04.2017.

Nr.29. Par maksātnespējas administratoru eksaminācijas komisijas locekļa noteikšanu

Nr.28. Par rajona tiesas tiesneša pienākumu pildīšanas uzdošanu Rīgas apgabaltiesas tiesnesei Sandrai Strencei

Nr.27. Par likumprojektu "Grozījumi Tiesnešu disciplinārās atbildības likumā" (Nr.859/Lp12)

 

10.04.2017.

Nr.26. Par tiesneses Mariannas Terjuhanas iecelšanu apgabaltiesas priekšsēdētāja vietnieces, Civillietu tiesas kolēģijas priekšsēdētājas amatā

 

13.03.2017.

Nr.25. Par apgabaltiesas tiesneša pienākumu uzdošanu tiesnesei Gunai Krieviņai

Nr.24. Par tiesneses Madaras Ābeles pārcelšanu apgabaltiesas tiesneša amatā

 

13.02.2017.

Nr.23. Par uzdošanu tiesnesei A.Kovaļevskai aizstāt Augstākās tiesas tiesnesi pagaidu prombūtnes laikā

Nr.22. Par tiesneses S.Grīnbergas iecelšanu Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas priekšsēdētāja vietnieces amatā

Nr.21. Par apgabaltiesas tiesneša pienākumu uzdošanu tiesnesim O.Priedītim

Nr.20. Par Tieslietu padomes darbības stratēģiju 2017. - 2019.gadam

Tieslietu padomes darbības stratēģija 2017. - 2019.gadam

 

03.02.2017.

Nr.19. Par tiesas noteikšanu amata pienākumu pildīšanai tiesnesim Laurim Šņepstam

Nr.18. Par Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesas tiesneses Aijas Āvas pārcelšanu uz Liepājas tiesu

Nr.17. Par Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas Zemesgrāmatu nodaļas tiesneses Kristīnes Vintes-Kormes pārcelšanu uz Rīgas pilsētas Latgales priekspilsētas tiesu

 

16.01.2017.

Nr.16. Par Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas tiesneses Dzintras Zemitānes pārcelšanu uz Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesu

Nr.15. Par Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas tiesneses Ilonas Zelmenes pārcelšanu uz Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesu

Nr.14. Par Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas tiesneses Ludmilas Vazdiķes pārcelšanu uz Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesu

Nr.13. Par Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas tiesneses Ilzes Vanagas pārcelšanu uz Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesu

Nr.12. Par Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas tiesneses Dainas Treijas pārcelšanu uz Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesu

Nr.11. Par Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas tiesneses Elitas Steltes-Auziņas pārcelšanu uz Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesu

Nr.10. Par Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas tiesneses Santas Sondares pārcelšanu uz Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesu

Nr.9. Par Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas tiesneses Lanas Lejas pārcelšanu uz Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesu

Nr.8. Par Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas tiesneses Elīnas Leitānes pārcelšanu uz Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesu

Nr.7. Par Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas tiesneses Sandras Grozas pārcelšanu uz Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesu

Nr.6. Par Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas tiesneses Anitas Grāvītes pārcelšanu uz Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesu

Nr.5. Par Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas tiesneses Aigas Freimanes pārcelšanu uz Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesu

Nr.4. Par Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas tiesneša Erlena Ernstona pārcelšanu uz Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesu

Nr.3. Par Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas tiesneses Solvitas Cīrules pārcelšanu uz Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesu

Nr.2. Par Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesneses Agneses Skulmes pārcelšanu uz Bauskas rajona tiesu

Nr.1. Par tiesas noteikšanu amata pienākumu pildīšanai tiesnesei Aigai Mieriņai