Drukas versija

Tiesvedība

Februāris 2020
Tiesas sēžu kalendārs
PR OT TR CE PK SE SV
 
1 2
 
3 4 5 6 7 8 9
 
10 11 12 13 14 15 16
 
17 18 19 20 21 22 23
 
24 25 26 27 28 29
 
Iepriekšejā instance Tiesas sēdes datums no līdz
Lietas Nr.

SKC - Civillietu departaments
SKK - Krimināllietu departaments
SKA - Administratīvo lietu departaments


Apsūdzētais (Dalībnieki)
atlasīt vai Noņemt Filtru

Administratīvo lietu departaments

Kancelejas tālrunis 67020339
Lietas Nr.. Tiesas sēde Zāle Instance Būtība Rezultāts
SKA-700/2020 17.02.2020 Rakstveida process Administratīvā apgabaltiesa Būtība: Sūdzība par Salacgrīvas novada bāriņtiesas 12.04.2018. lēmumu Nr.1.6/11. Kasācijas kārtībā
SKA-863/2020 17.02.2020 Rakstveida process Administratīvā rajona tiesa Rīgas tiesu nams Pieteicējs: Aleksejs Denisovs Atbildētājs: Valsts policija Būtība: administratīvā akta atcelšana
atlīdzināt materiālo kaitējumu Blakus sūdzības kārtībā

Civillietu departaments

Kancelejas tālrunis 67020364
Lietas Nr.. Tiesas sēde Zāle Instance Būtība Rezultāts
SKC-54/2020 17.02.2020 Rakstveida process Kurzemes apgabaltiesa Prasītājs: Baltimar VT, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Atbildētājs: Latvenergo, Akciju sabiedrība Būtība: vienošanās izpilde un parāda, līgumsoda un likumisko procentu piedziņa Kasācijas lieta

Krimināllietu departaments

Kancelejas tālrunis 67020361
Lietas Nr.. Tiesas sēde Zāle Instance Apsūdzētais Panti Rezultāts
SKK-216/2020 17.02.2020 Rakstveida process Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa
Kaspars Kazušs KL 185.p.1.d.
SKK-219/2020 17.02.2020 213