Drukas versija

Tiesvedība

Maijs 2020
Tiesas sēžu kalendārs
PR OT TR CE PK SE SV
 
1 2 3
 
4 5 6 7 8 9 10
 
11 12 13 14 15 16 17
 
18 19 20 21 22 23 24
 
25 26 27 28 29 30 31
 
 
Iepriekšejā instance Tiesas sēdes datums no līdz
Lietas Nr.

SKC - Civillietu departaments
SKK - Krimināllietu departaments
SKA - Administratīvo lietu departaments


Apsūdzētais (Dalībnieki)
atlasīt vai Noņemt Filtru

Administratīvo lietu departaments

Kancelejas tālrunis 67020339
Lietas Nr.. Tiesas sēde Zāle Instance Būtība Rezultāts
SKA-1079/2020 27.05.2020 Rakstveida process Administratīvā rajona tiesa Rīgas tiesu nams Pieteicējs: Igors Larionovs Atbildētājs: Tieslietu ministrija, Informācijas centrs, Ceļu satiksmes drošības direkcija Būtība: administratīvā akta izdošana Blakus sūdzības kārtībā
SKA-40/2020 27.05.2020 Rakstveida process Administratīvā apgabaltiesa Pieteicējs: Ornets Romanovičs Atbildētājs: Valsts ieņēmumu dienests Būtība: Sūdzība par VID 30.04.2015.lēmumu Nr.22.11/L-18808 Kasācijas kārtībā

Civillietu departaments

Kancelejas tālrunis 67020364
Lietas Nr.. Tiesas sēde Zāle Instance Būtība Rezultāts
SKC-309/2020 27.05.2020 Rakstveida process Rīgas apgabaltiesa Prasītājs: EIVO, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību, Armīns Birstiņš Atbildētājs: Mārtiņš Dzenītis, Anna Šafirova, Sēlijas virsmežniecība, NECENICE COMPANY, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Būtība: zaudējumu atlīdzības , procentu piedziņa un prasības nodrošinājums Kasācijas lieta
SKC-232/2020 27.05.2020 Rakstveida process Latgales apgabaltiesa Prasītājs: Antons Daudišs Atbildētājs: Ludmila Aleksandrova Būtība: laulības šķiršanu Kasācijas lieta
SKC-851/2020 27.05.2020 Rakstveida process Rīgas apgabaltiesa Prasītājs: Anna Osīte Atbildētājs: Gunta Balode Būtība: zemesgabala robežu pārbaudīšana un noteikšana Blakus sūdzības/protesta lieta
SKC-615/2020 27.05.2020 Rakstveida process Rīgas apgabaltiesa Prasītājs: InterRisk Vienna Insurance GroupAAS, BTA Baltic Insurance Company, AAS Atbildētājs: Vladislavs Rakovskis, Jeļizaveta Maksimova, Tatjana Rakovska Būtība: parāda piedziņa Kasācijas lieta

Krimināllietu departaments

Kancelejas tālrunis 67020361
Lietas Nr.. Tiesas sēde Zāle Instance Apsūdzētais Panti Rezultāts
SKK-374/2020 27.05.2020 Rakstveida process Latgales apgabaltiesa
Eduards Belkovskis KL 327.p.1.d.
SKK-J-427/2020 27.05.2020 Rakstveida process Zemgales rajona tiesa
Māris Vaksis KL 312.p.2.d.