Drukas versija

Tiesvedība

Februāris 2019
Tiesas sēžu kalendārs
PR OT TR CE PK SE SV
 
1 2 3
 
4 5 6 7 8 9 10
 
11 12 13 14 15 16 17
 
18 19 20 21 22 23 24
 
25 26 27 28
 
Iepriekšejā instance Tiesas sēdes datums no līdz
Lietas Nr.

SKC - Civillietu departaments
SKK - Krimināllietu departaments
SKA - Administratīvo lietu departaments


Apsūdzētais (Dalībnieki)
atlasīt vai Noņemt Filtru

Administratīvo lietu departaments

Kancelejas tālrunis 67020339
Lietas Nr.. Tiesas sēde Zāle Instance Būtība Rezultāts
SKA-89/2019 21.02.2019 Rakstveida process Administratīvā apgabaltiesa Pieteicējs: NEMO HOLDINGS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Atbildētājs: Valsts ieņēmumu dienests Būtība: Sūdzība par Valsts ieņēmumu dienesta 22.01.2015.lēmumu Nr.22.13/L-2506 Kasācijas kārtībā
Izskatīšana atlikta

Civillietu departaments

Kancelejas tālrunis 67020364
Lietas Nr.. Tiesas sēde Zāle Instance Būtība Rezultāts
SKC-154/2018 21.02.2019 Rakstveida process Zemgales apgabaltiesa Prasītājs: Jānis Milzarājs Atbildētājs: RBSSKALS, Akciju sabiedrība, Iveta Pazare Būtība: akcionāru reģistra izraksta atzīšana par spēkā neesošu, par pienākuma uzlikšanu atsaukt nepatiesi sniegtās ziņas Kasācijas lieta
SKC-36/2019 21.02.2019 Rakstveida process Kurzemes apgabaltiesa Prasītājs: Kurzemes Mežsaimnieks, SIA Atbildētājs: Alfreds Leopolds Neiburgs, Solveiga Gertnere Būtība: Par pirkuma līguma atzīšanu par noslēgtu,īpašuma tiesību atzīšanu,ieraksta zemesgrāmatā dzēšanu
Prasības nodrošinājums Kasācijas lieta
SKC-174/2019 21.02.2019 Rakstveida process Zemgales apgabaltiesa Prasītājs: LABRĪT DROŠĪBA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Atbildētājs: Veselības aprūpes nekustamie īpašumi, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību, Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca, Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību, Valsts nekustamie īpašumi, Valsts akciju sabiedrība Būtība: parāda piedziņa Kasācijas lieta
SKC-33/2019 21.02.2019 Rakstveida process Kurzemes apgabaltiesa Prasītājs: Ilga Zigrīda Krieviņa Atbildētājs: Gunta Dzene, Jānis Štrāls Būtība: kopīpašuma reāla sadale, lietošanas kārtības noteikšana, ceļa servitūta noteikšana Kasācijas lieta
SKC-457/2019 21.02.2019 Rakstveida process Rīgas apgabaltiesa Prasītājs: Anna Iliško Atbildētājs: Raimonds Liepiņš Būtība: par uzturlīdzekļu apmēra palielināšanu Kasācijas lieta

Krimināllietu departaments

Kancelejas tālrunis 67020361
Lietas Nr.. Tiesas sēde Zāle Instance Apsūdzētais Panti Rezultāts
SKK-35/2019 21.02.2019 Rakstveida process Rīgas apgabaltiesa
Valentīns Smorodins KL 125.p.3.d.
SKK-49/2019 21.02.2019 Rakstveida process Rīgas apgabaltiesa
Ivo Antons KL 237-1.p., KL 233.p.2.d.