Drukas versija

Tiesas kalendārs

Maijs 2020
Tiesas sēžu kalendārs
PR OT TR CE PK SE SV
 
1 2 3
 
4 5 6 7 8 9 10
 
11 12 13 14 15 16 17
 
18 19 20 21 22 23 24
 
25 26 27 28 29 30 31
 
 
Iepriekšejā instance Tiesas sēdes datums no līdz
Lietas Nr.

SKC - Civillietu departaments
SKK - Krimināllietu departaments
SKA - Administratīvo lietu departaments


Apsūdzētais (Dalībnieki)
atlasīt vai Noņemt Filtru

Administratīvo lietu departaments

Kancelejas tālrunis 67020339
Lietas Nr.. Tiesas sēde Zāle Instance Būtība Rezultāts
SKA-125/2020 28.05.2020 Rakstveida process Administratīvā apgabaltiesa Pieteicējs: Aleksandrs Grišuļonoks Atbildētājs: Valsts ieņēmumu dienests Būtība: Sūdzība par Valsts ieņēmumu dienesta 20.11.2015.lēmumu Nr.22.11-5/433 Kasācijas kārtībā
SKA-77/2020 28.05.2020 Rakstveida process Administratīvā apgabaltiesa Pieteicējs: "Miera pērle" SIA Atbildētājs: Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments Būtība: Sūdzība par Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta 08.02.2016.lēmumu Nr.DA-16-134-ap Kasācijas kārtībā
SKA-163/2020 28.05.2020 Rakstveida process Administratīvā apgabaltiesa Pieteicējs: Jūrmalas aizsardzības biedrība (JAB) Atbildētājs: Jūrmalas pilsētas dome Būtība: Sūdzība par Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 16.decembra lēmumu Nr.548. Kasācijas kārtībā
SKA-1110/2020 28.05.2020 Rakstveida process Administratīvā rajona tiesa Rīgas tiesu nams Pieteicējs: Normunds Garbars Atbildētājs: Valsts kontrole Būtība: administratīvā akta atcelšana Blakus sūdzības kārtībā
SKA-62/2020 28.05.2020 Rakstveida process Administratīvā apgabaltiesa Pieteicējs: "Ābols" SIA Atbildētājs: Valsts ieņēmumu dienests Būtība: Sūdzība par Valsts ieņēmumu dienesta 27.01.2015.lēmumu Nr.22.8/L-2985 Kasācijas kārtībā
SKA-117/2020 28.05.2020 Rakstveida process Administratīvā apgabaltiesa Pieteicējs: MERKURSS AT, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Atbildētājs: Valsts ieņēmumu dienests Būtība: Sūdzība par Valsts ieņēmumu dienesta 08.05.2014.lēmumu Nr.22.10/L-12610 Kasācijas kārtībā
SKA-48/2020 28.05.2020 Rakstveida process Administratīvā apgabaltiesa Pieteicējs: "Baltijas Banknote" SIA Atbildētājs: Valsts ieņēmumu dienests Būtība: Sūdzība par VID 04.04.2014.lēmumu Nr.22.8/L-10070 Kasācijas kārtībā
SKA-1043/2020 28.05.2020 Rakstveida process Administratīvā rajona tiesa Rēzeknes tiesu nams Pieteicējs: Viktorija Zeļenko Atbildētājs: Valsts vides dienests Būtība: administratīvā akta atzīšana par prettiesisku daļā Blakus sūdzības kārtībā
SKA-54/2020 28.05.2020 Rakstveida process Administratīvā apgabaltiesa Pieteicējs: "NPK Expert", SIA Atbildētājs: Valsts ieņēmumu dienests Būtība: Sūdzība par Valsts ieņēmumu dienesta 11.09.2015.lēmumu Nr.22.7/L-36604 Kasācijas kārtībā

Civillietu departaments

Kancelejas tālrunis 67020364
Lietas Nr.. Tiesas sēde Zāle Instance Būtība Rezultāts
SKC-106/2020 28.05.2020 Rakstveida process Vidzemes apgabaltiesa Prasītājs: Mājokļu serviss "Lāču nami", SIA Atbildētājs: Vizma Paidere, Edmunds Paiders, Aivars Paiders, Iveta Hāgena Būtība: par apsaimniekošanas maksas un komunālo pakalpojumu parāda, likumisko procentu piedziņu Kasācijas lieta
SKC-129/2020 28.05.2020 Rakstveida process Vidzemes apgabaltiesa Prasītājs: Privatizācijas aģentūra, Valsts akciju sabiedrība Atbildētājs: Laila Auniņa, Andrejs Auniņš Būtība: īres tiesisko attiecību izbeigšanu,
izlikšanu no dzīvokļa bez citas dzīvojamās telpas ierādīšanas,parāda piedziņa Kasācijas lieta
SKC-339/2020 28.05.2020 Rakstveida process Rīgas apgabaltiesa Prasītājs: Ritvars Bensons Atbildētājs: VMF LATVIA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Būtība: par darba samaksas piedziņu Kasācijas lieta
SKC-862/2020 28.05.2020 Rakstveida process Latgales apgabaltiesa Prasītājs: Vadims Gilis Atbildētājs: RADIO RĒZEKNE, SIA Būtība: darba līguma uzteikuma atzīšana par spēkā neesošu Blakus sūdzības/protesta lieta