Drukas versija

Tiesas kalendārs

Septembris 2020
Tiesas sēžu kalendārs
PR OT TR CE PK SE SV
 
1 2 3 4 5 6
 
7 8 9 10 11 12 13
 
14 15 16 17 18 19 20
 
21 22 23 24 25 26 27
 
28 29 30
 
Iepriekšejā instance Tiesas sēdes datums no līdz
Lietas Nr.

SKC - Civillietu departaments
SKK - Krimināllietu departaments
SKA - Administratīvo lietu departaments


Apsūdzētais (Dalībnieki)
atlasīt vai Noņemt Filtru

Administratīvo lietu departaments

Kancelejas tālrunis 67020339
Lietas Nr.. Tiesas sēde Zāle Instance Būtība Rezultāts
SKA-1432/2020 29.09.2020 Rakstveida process Administratīvā rajona tiesa Rīgas tiesu nams Pieteicējs: Agris Rozentālbergs Atbildētājs: Būvniecības valsts kontroles birojs Būtība: administratīvā akta izdošana
atlīdzināt materiālo kaitējumu
atlīdzināt nemantisko kaitējumu Blakus sūdzības kārtībā
SKA-365/2020 29.09.2020 Rakstveida process Administratīvā apgabaltiesa Pieteicējs: ETB, SIA Atbildētājs: Latvenergo, Akciju sabiedrība, Ekonomikas ministrija, Enerģijas publiskais tirgotājs, Akciju sabiedrība Būtība: Sūdzība par 23.12.2009. un 09.08.2011.starp pieteicēju un AS ,,Latvenergo" noslēgto līgumu izpildes pareizību Kasācijas kārtībā
SKA-330/2020 29.09.2020 Rakstveida process Administratīvā apgabaltiesa Pieteicējs: VIDZEMES DĪĶI, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Atbildētājs: Lauku atbalsta dienests Būtība: Sūdzība par Lauku atbalsta dienesta 30.08.2017.lēmumu Nr.10.9.2-11/17/963-V/766 Kasācijas kārtībā
SKA-1350/2020 29.09.2020 Rakstveida process Administratīvā rajona tiesa Rīgas tiesu nams Pieteicējs: INTERNET, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Atbildētājs: Patērētāju tiesību aizsardzības centrs Būtība: administratīvā akta atcelšana
administratīvā akta izdošana Blakus sūdzības kārtībā
SKA-631/2020 29.09.2020 Rakstveida process Administratīvā apgabaltiesa Pieteicējs: Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor (Privatizācijas aģentūra), Akciju sabiedrība Atbildētājs: Valsts vides dienests Būtība: Sūdzība par Valsts vides dienesta 22.01..2018.lēmumu Nr.2A/2018 Kasācijas kārtībā
SKA-1399/2020 29.09.2020 Rakstveida process Administratīvā rajona tiesa Rīgas tiesu nams Pieteicējs: Romans Hains Atbildētājs: Jūrmalas pilsētas dome Būtība: administratīvā akta atcelšana
atlīdzināt morālo kaitējumu Blakus sūdzības kārtībā

Krimināllietu departaments

Kancelejas tālrunis 67020361
Lietas Nr.. Tiesas sēde Zāle Instance Apsūdzētais Panti Rezultāts
SKK-89/2020 29.09.2020 Rakstveida process Rīgas apgabaltiesa
Oskars Krēsliņš KL 263.p.
SKK-97/2020 29.09.2020 Rakstveida process Zemgales apgabaltiesa
Aelita Kraukle KL 179.p.3.d.
Kristiana Kraukle KL 179.p.3.d.
SKK-156/2020 29.09.2020 Rakstveida process Rīgas apgabaltiesa
Māris Sarans KL 176.p.3.d.
Dmitrijs Mihailovs KL 176.p.3.d.
Artjoms Avanesovs KL 176.p.3.d.
Oļegs Bričikovs KL 176.p.3.d.
Anatolijs Dobriņins KL 176.p.3.d.