Drukas versija

Tiesas kalendārs

Novembris 2018
Tiesas sēžu kalendārs
PR OT TR CE PK SE SV
 
1 2 3 4
 
5 6 7 8 9 10 11
 
12 13 14 15 16 17 18
 
19 20 21 22 23 24 25
 
26 27 28 29 30
 
Iepriekšejā instance Tiesas sēdes datums no līdz
Lietas Nr.

SKC - Civillietu departaments
SKK - Krimināllietu departaments
SKA - Administratīvo lietu departaments


Apsūdzētais (Dalībnieki)
atlasīt vai Noņemt Filtru

Administratīvo lietu departaments

Kancelejas tālrunis 67020339
Lietas Nr.. Tiesas sēde Zāle Instance Būtība Rezultāts
SKA-1081/2018 14.11.2018 Rakstveida process Administratīvā rajona tiesa Valmieras tiesu nams Pieteicējs: Krišjānis Rudzītis Atbildētājs: Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvalde, Limbažu rajona prokuratūra Būtība: iestādes faktiskā rīcība
morālā kaitējuma atlīdzināšana Blakus sūdzības kārtībā
SKA-419/2018 14.11.2018 Rakstveida process Administratīvā apgabaltiesa Pieteicējs: Oksana Kalnača Atbildētājs: Finanšu ministrija, Valsts ieņēmumu dienests Būtība: Sūdzība par Finanšu ministrijas 28.11.2014.lēmumu Nr.12-34/171 daļā Kasācijas kārtībā
SKA-1418/2018 14.11.2018 Rakstveida process Administratīvā rajona tiesa Rīgas tiesu nams Pieteicējs: BUKOTEKS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Atbildētājs: Valsts ieņēmumu dienests Būtība: administratīvā akta atcelšana Blakus sūdzības kārtībā
Kasācijas tiesvedība izbeigta
SKA-1399/2018 14.11.2018 Rakstveida process Administratīvā rajona tiesa Rīgas tiesu nams Pieteicējs: Vija Freimane, Ilona Dižā, Andris Ošis, Vēsma Ozoliņa, Inga Maļinovska, Vineta Zeibote, Jānis Salenieks, Vitolds Vīze, Vladimirs Vadakājs Atbildētājs: Babītes novada dome Būtība: administratīvā akta atcelšana Blakus sūdzības kārtībā
SKA-137/2018 14.11.2018 Rakstveida process Administratīvā apgabaltiesa Pieteicējs: Marats Mītins Atbildētājs: Izglītības un zinātnes ministrija Būtība: Sūdzība par Akadēmiskās izglītības centra 17.03.2014.lēmumu Nr.142/25145 Kasācijas kārtībā

Civillietu departaments

Kancelejas tālrunis 67020364
Lietas Nr.. Tiesas sēde Zāle Instance Būtība Rezultāts
SKC-343/2018 14.11.2018 Rakstveida process Latgales apgabaltiesa Prasītājs: Maksātnespējīgās SIA "Gādība" administrators Sergejs Kravčuks Atbildētājs: DAUGAVPILS PILSĒTAS DOME Būtība: parāda un nokavējuma procentu piedziņa Kasācijas lieta