2011

Drukas versija

Statistikas datus un diagrammas publicēšanai sagatavojusi Augstākās tiesas Administrācija sadarbībā ar Senāta kanceleju un Senāta departamentu un Tiesu palātu priekšsēdētāju palīgiem.

Augstākās tiesas statistika

1. Augstākās tiesas darbības rādītāju kopsavilkums 2006.-2011. gadā

2. Augstākās tiesas Senāta departamentos un tiesu palātās saņemto, izskatīto un nepabeigto lietu skaits 2011. gadā

3. Senāta Civillietu departamenta statistika 2011. gadā (pdf dokuments)

4. Senāta Krimināllietu departamenta statistika 2011. gadā (pdf dokuments)

5. Senāta Administratīvo lietu departamenta statistika 2011. gadā (pdf dokuments)

6. Civillietu tiesu palātas statistika 2011. gadā (pdf dokuments)

7. Krimināllietu tiesu palātas statistika 2011. gadā (pdf dokuments)