Krimināllietu departaments

Drukas versija

Lietu sadales plāns 2018. gadā

 

 1. Lietu sadale notiek, ņemot vērā par pamatu tiesnešu alfabētisko sarakstu. Katram tiesnesim departamenta priekšsēdētājs iedala lietas to reģistrācijas numuru pieaugošā secībā. Departamenta priekšsēdētājs sev iedala katru otro lietu, izlaižot vienu rindu sarakstā.

 

 1. Sadales secība netiek ievērota, ja tiesnesis, kuram pēc reģistrācijas numura lieta pienākas izlemšanai, jau ir pieņēmis šajā lietā nolēmumu. Tādā gadījumā lieta iedalīta pēc saraksta nākamajam tiesnesim.

 

 1. Lietas par personas izdošanu ārvalstij pamatā tiek iedalītas tiesnesei A. Brantai.

 

 1. Tiesnesis, kuram pēc lietu sadales noteiktās kārtības iedalīta lieta izlemšanai, ir referents izskatāmajā lietā kā rakstveida, tā mutvārdu procesā.

 

 1. Tiesas sastāva divus citus tiesnešus lietas izskatīšanai rakstveida vai mutvārdu procesā nosaka pēc nejaušības principa, lozējot tiesnešus sapulcē. Tiesas sastāvu apstiprina tiesas priekšsēdētājs. Ja, izskatot lietu rakstveida procesā, tiek pieņemts lēmums par lietas nodošanu izskatīšanai tiesas sēdē mutvārdu procesā, tad mutvārdu procesā pēc iespējas ir tas pats tiesas sastāvs.

 

 1. Tiesas sēdes priekšsēdētājs mutvārdu procesā ir tiesnesis referents. Tiesas sastāvam vienojoties, par sēdes priekšsēdētāju var būt cits tiesnesis.

 

 1. Lietu sadales plāns var tikt grozīts izņēmuma gadījumos:
 • tiesneša darba noslogojuma dēļ;
 • tiesneša ilgstošas prombūtnes gadījumā;
 • pastāvot apstākļiem, kas var būt par pamatu tiesneša atstatīšanai vai noraidīšanai;
 • ja tiesneša referenta palīgs ir neapstrīdamos interešu konflikta apstākļos ar kādu no procesā iesaistītajām personām.